تاریخ انتشار خبر: 17 شهریور 1397 | 14:24:35
کد خبر : 3396
مناظره مشکلات صنعت استان بهّ زاگرس نشینان برگزار گردید.

باحضورکارشناسان برجسته استانی مشکلات صنعت استان بررسی می گردد

زاگرس نشینان- پیدایش فرصت های جدیدبه منظورتوسعه محلی ومنطقه ای درگرواستفاده ازابزارمهم توسعه صنعتی است.یکی ازجنبه ها وابزارهای مهم این توسعه،شهرکهای صنعتی می باشدکه درگذشته برای نخستین باردرکشورهای صنعتی وایجادزیرساختها وخدمات عمومی مقرون به صرفه ازآن استفاده می شد. باتوجه به اهمیت ایجادتوسعه پایداراقتصادی درکشورهای درحال توسعه بویژه خوزستان وهمچنین برآوردرشدجمعیت شهری وروستایی دراکثرنقاط استان […]

زاگرس نشینان- پیدایش فرصت های جدیدبه منظورتوسعه محلی ومنطقه ای درگرواستفاده ازابزارمهم توسعه صنعتی است.یکی ازجنبه ها وابزارهای مهم این توسعه،شهرکهای صنعتی می باشدکه درگذشته برای نخستین باردرکشورهای صنعتی وایجادزیرساختها وخدمات عمومی مقرون به صرفه ازآن استفاده می شد.

باتوجه به اهمیت ایجادتوسعه پایداراقتصادی درکشورهای درحال توسعه بویژه خوزستان وهمچنین برآوردرشدجمعیت شهری وروستایی دراکثرنقاط استان همراه باساختاردرآمدی کم ومتوسط،ایجاداشتغال،زیرساختهای عمرانی،آموزش،بهداشت و..به مثابه مانع بزرگی برسرراه توسعه پایداراقتصادی می باشد.

حال دراستان خوزستان باوجودزمینه ها وبسترهای مختلف اما نگرانی هایی دراین بخش موجودمی باشد.

زاگرس نشینان بااستفاده ازتجربه کارشناسان برجسته استانی قصدداردبصورت شفاف درخصوص افکار فعالین استان به موضوعات ذیل پردازند:

۱- دلایل فرارسرمايه از استان چه مواردی می باشد؟

۲-چگونه می توانیم ظرفيت توليد بنگاههاي اقتصادي موجودراافزایش دهیم؟

۳- عدم تزريق سرمايه جديد در حوزه توليد و كسب و كارچه عواملی می باشد؟

۴- عدم رغبت سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در استان چیست؟

۵-دلایل تعطيلي بنگاه هاي توليدي و اقتصادي موجود و حتي دلسردي كساني كه در گذشته سرمايه گذاري كرده اندچیست؟
کارشناسان مناظره:

دکترحجت الله درویش پورنماینده مجلس نهم شورای اسلامی در مناظره زاگرس نشینان درپاسخ به سوال دلایل فرارسرمایه ازاستان را چه مواردی می دانید به خبرنگارماگفت:به نظر بنده در مورد دلایل فرار سرمایه از استان چند عامل را بایستی در نظر داشت:

۱.وضعیت جغرافیایی استان و در این راستا تنشهای منطقه ای از جمله تنش با عراق قبل از تحولات اخیر

۲ . نوع نگاه دولتها به خوزستان بخشی نگری دولتها و عدم توجه به پتانسیل اسنان

۳.فرهنگ عمومی و تنشهای قومی در خوزستان

۴. مدیریتهای عمدتا نا کارآمد وتلاش بعض مدیران برای راضی نگه داشتن مقامات بالاتر از خود

۵.عدم اطمینان از حفظ سرمایه و سود حاصله که هم عامل سیاسی دارد و هم فرهنگی و…

۶.وجود رقبای قوی در همسایگی استان بویژه در کشورهای عربی و…

در خصوص مورد اول که عرض شد خوزستان تاقبل ازتحولات اخیر عراق همواره کانون تنش بین ایران و دولتهای حاکم بر عراق بوده است .به استثنای مقطع زمانی بعدا ز عقد قرار داد الجزایر (۱۹۷۵ مطابق با ۱۳۵۳ شمسی) تا سقوط شاه در سال ۱۳۵۷ همواره به احتمال وقوع جنگ سرمایه گذاریها با تردید انجام میشد. جنگ ۸ ساله هم زیر ساختها را از بین برد. و متاسفانه در طول جنگ که خوزستان رها شد و بعد از آن هم به طور جدی دولتها در صدد رفع محرومیتها و جبران گذشته و توسعه جدی بر نیامدند؛هر چند منکر خدمات پس از انقلاب به استان نیستیم اما حق خوزستان به عنوان محوری ترین استان از نظر ظرفیتها در زمینه تولید و توسعه داده نشد امری که می توانست هم به نفع استان وهم کشور باشد.

درویش پوردرادامه به پرسش دولت باچه راهکارهایی می تواندظرفیت تولیدبنگاههای اقتصادی موجودراافزایش دهدافزود:در شرایط فعلی نابسامانی های اقتصادی در کشور راهی جز تامین امنیت و ایجاد اطمینان برای بخش خصوصی و کشاندن شرکنها و سرمایه گذاران خوزستانی در مرحله نخست و سایرین و حتی خارجیان(چنانچه رغبت پیدا کنند) به پای کار و سپردن بسیاری از امور توسعه به آنان وجود ندارد .در این راستا روی آوردن به ایجاد و توسعه صنایع کوچک و زود بازده ؛ توجه به بخش کشاورزی و صنایع وابسته ،توسعه گردشگری بویژه در شمال شرقی و شمال خوزستان نگاه ویژه به شیلات و… بایستی مورد توجه و پشتیبانی دولت قرار گیرد.

خوزستانی ها خود بایستی پیشگام شوند. یکی از مشکلات فرهنگی در استان این است که خود خوزستانیها از ترس حرف و حدیثهای همشهریان خود سعی در پنهان کردن سرمایه و انتقال آن به جاهای دیگر را دارند. البته امنیت سرمایگذاری هم از طرف دولت و سازمانهای ذیربط نیز تامین شود.

باید سرمایه گذار به این باور برسد که ضمن بقای سرمایه سود او هم تضمین است.بالاخره سرمایه گذار دنبال سود است هر کجا سود بیشتری حاصل شود همانجا سرمایه اش را بکار می گیرد.

ایشان درادامه به دلایل عدم تزریق سرمایه جدیددرحوزه تولیدوکسب و عوامل آن پرداخت:البته سوال قدری مبهم است.منظور تزریق سرمایه توسط چه کسانی باید صورت گیرد؟ اگر منظور دولت است که جواب روشن است دولت مدعی است شرایط اقتصادی فعلی به او اجازه تزریق سرمایه نمی دهد. البته دولت می تواند قوانین دست و پاگیر را بر دارد و به بخش خصوصی میدان بدهد. نه در شعار بلکه در عمل . راه را هموار کند.امنیت درازمدت را بوجود آورد .مشوقها را زیاد کند.به سرمایه گذار اعتماد کند.

اگر دولت نه سرمایه تزریق کند و نه را ه را برای دیگران هموار کند اتفاق خاصی نمی افتد.

نماینده مجلس نهم شورای اسلامی دلایل عدم رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری دراستان را اینگونه بیان داشتند:سرمایه گذار به دنبال افزایش سرمایه است وقتی همین سرمایه در جاهای دیگر وبا شرایط اقلیمی به مراتب بهتر سود بیشتری نصیب او می کند و دغدغه های او در جای دیگر کمتر است،آنجا را انتخاب می کند. مابایستی به قدری فضا را برای او مهیا کنیم که او احساس کندسود وصلاح او در سرمایه گذاری در این منطقه است.

علاوه بر مسایل مربوط به امنیت سرمایه وسود و ایجاد مشوق ها و تصحیح فرهنگ مدیران و عامه مردم ،بازاریابی و فروش تولیدات هم از مهمات امور برای سرمایه گذار است.

خوشبختانه خوزستان به دلیل جمعیت بیش از چهار میلیون نفری و داشتن مرز مشترک با کشورهای عراق و کویت و وصل بودن به دریا وآبراههای بین المللی که می تواند تا ساحل مدیترانه امتداد یابد فرصت خوبی برای سرمایه گذاری دارد که اینجا دولت ضمن تصحیح روابط با همسایگان بایستی تدابیر لازم رابرای صدور محصولات سرمایه گذاران بیندیشد.

حجت الله درویش پور نماینده مجلس نهم شورای اسلامی در پایان به تعطیلی بنگاههای تولیدی و اقتصادی موجود وحتی دلسردی کسانیکه درگذشته سرمایه گذاری کرده اندپرداخت واظهارداشتند:البته منکر زحمات عزیزان دست اندر کار نیستم و بویژه جناب حسن زاده عزیز که دراین مناظره هم فعالانه شرکت دارند و حقا” هم تلاش وافر جهت بهتر شدن اوضاع داشته ودارند،البته بحث ما کلی است و مشکلات بیش از آن است که از دست یک مدیر و حتی مجموعه ای از مدیران بر آید که همه مشکلات این حوضه را حل و فصل نمایند.

شرایط چند سال اخیر کشور نه تنها درخوزستان بلکه در کل کشور کارخانجات ومراکز تولیدی را با مشکل مواجه کرده است.

انگیزه های افرادرا در رسیدن به سود بیشتر در اقدامات اقتصادی غیر تولیدی و تغییر فرهنگ جامعه که سرمایه گذاران هم متاثر از همین فرهنگ شده از جمله علل تعطیلی بنگاههای تولیدی دانست.

سیدنورالله حسن زاده مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان در مناظره زاگرس نشینان درپاسه به پرسش دلایل فرارسرمایه ازاستان و عدم رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری دراستان به خبرنگارماگفت:برای اینکه اعلان کنیم از استان فرار سرمایه هست از استان باید شاخص داشته باشیم و شناخت کافی داشته باشیم که شرایط سرمایه گذاری در استان در مقایسه با دیگر استان ها طوری است که سرمایه گذاران به آن دلیل از استان میروند در صورتی ک واقعیتهای موجود این مطلب را ثابت نمیکند شاید بهتراست بگوییم ظرفیتهای موجود سرمایه گذاری در استان به اندازه کافی استفاده نمی شود.
اگر آب و هوا و گرما و سایر مسائل و مشکلات در استان نبودند ما در چه وضعیتی بودیم میتوانستیم از همه ظرفیتهایمان استفاده کنیم.

باید بپذیریم که فضای عمومی کسب و کار در کشور شرایط مناسبی نیست شاخص های موجود در این رابطه در کل کشور بیانگر این واقعیت است.
طبق شاخص های شناخته شده و پذیرفته شده در دنیا و علیرغم پیشرفتهای نسبی هنوز مطلوب نیست و این خاص استان ما نیست عدد و رقم هم اثبات کننده این موضوع است.
در کشور و استان به دلیل شرایط کشور سرمایه گذاران بزرگ فرصت بروز و ظهور پیدا نکردند.
شرایط کشور امکان بروز و ظهور رقابت سالم و واقعی را به صورت نسبی از بین برد وجود رانت در فضای اقتصادی و اتصال بعضی افراد ویژه به کانون های تصمیم گیرنده و یا به عبارتی به قدرت،یکی از معضلات اساسی چند ساله بوده ک در حوادث اخیر به خوبی برای چندمین بار خود را نمایان ساخته است.
اختلاف شدید قیمت مواد اولیه در بسیاری از موارد و دسترسی بعضی افراد به این مواد به راحتی و محروم ماندن بسیاری از تولیدکنندگان به مواد اولیه شرایط دشواری را برای تولید کنندگان ایجاد کرد.
محصولات پتروشیمی و فولاد درحال حاضر باید در بورس ارائه شود اما میدانیم ک شرایط به گونه ای نیست ک به انداره نیاز تولیدکنندگان پایین دست مواد اولیه در اختیارشان قرار بگیرد عدم وجود شناخت در بورس و اختلاف شدید قیمت ها در این مقطع شرایط بسیار سختی را ایجاد کرده و این موضوع در بسیاری ار برهه های کشور بروز و ظهور داشته است.بنابراین در یک جمله فضای سرمایه گذاری در کشور فضای مناسبی نیست در حال حاضر به دلیل تلاطمات ارزی که وضعیت بشدت ناپایداراست وفعالان اقتصادی دراین دروه اصلانمی توانندکارکنند.

حسن زاده مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان در ادامه به اقداماتی که جهت افزایش تولیدبنگاههای اقتصادی صورت گرفت پرداخت:باید بگوییم کاهش ظرفیت تولید بنگاههای اقتصادی موجود با توجه به شرایط استان و سرمایه گذاریهای عظیم زیربنایی در حوزههای نفت ،پتروشیمی ، فولاد و نیشکر صنایع پایین دست و مکملی به طور طبیعی شکل گرفتند.
در این حوزه به طور طبیعی صدها واحد قطعه ساز و ماشین ساز شکل گرفته که نیازهای نفت و حفاری و فولاد و بعضی پتروشیمی ها را تامین میکند و در شرایط اقتصادی موجود که متاسفانه حفاری و نفت دچار بحران مالی هستند علیرغم خواست و میل آنها در کارکردن با تولیدکنندگان سازندگان قطعات و تجهیزات داخلی به دلیل شرایط موجود موفق به پرداخت بدهی های خود به واحد های قطعه ساز نشدند و از طرفی واحدهای کوچک آسیب پذیرند و نیازمند سرمایه درگردش و سرمایه برای به روز کردن تجهیزات و نوسازی خودهستند ک این مهم محقق نشده بنابراین در این زمینه با کاهش تولیدات آنها مواجهیم .
و از طرف دیگر سایر واحدها نظیر تجهیزات سازان و کارخانجات سیمان و صنایع وابسته به دلیل کاهش فعالیت های عمرانی و کمبود منابع نیز دچار رکود نسبی شدند و درخیلی از صنایع دیگر نیز وضع به همین منوال است.
در واحدهای تولیدی که مواد اولیه آنها تماما و یا بخشی خارجیست نیز قابل گفتن نیست که چنین وضعیتی حاکم است.
افزایش بسیار شدید نرخ ارز و تحریمهای ظالمانه آمریکا نیز خیلی از واحدهای تولیدی را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وابستگی واحدهای تولیدی به خارج در تجهیزات و مواد کشور را دچار مشکل کرده است.این موضوعات از چندسال پیش شروع و درحال حاضر به اوج خود رسیده است.
بنابراین مشکل کشوریست و ربطی به استان ندارد شاهد این مدعا درحال حاضر از خالی شدن انبار کارخانه و سایر محصولات داخلی که بخشی وابسته به خارج است کاملا آشکار است.

وی درادامه به ترزیق اعتبارات به سرمایه گذاری در حوزه تولیدوکسب وکاردراستان افزود:عدم تزریق سرمایه جدید در حوزه تولید و کسب و کار در سال گذشته و امسال اعتبارات مناسبی به این حوزه تزریق گردیده است.

درپایان سال ۹۶ و برای اولین بار حدود ۴۰۰ میلیارد تومن اعتبار در قالب کمکهای فنی و اعتباری با نرخ سود ۸ درصد دراختیار واحدهای صنعتی قرار داده شد.که به دلیل کمبود منابع از فروردین ۹۷ اجرایی شد و تاکنون بیش از ۲۵۰طرح صنعتی به بانک معرفی و ۵۰ میلیارد تومن پرداخت و ۸۰ میلیارد تومن در شرف پرداخت و ۱۵۰ میلیارد تومن در حال بررسی در بانک است.اعتبارات روستایی با نرخ ۶ و ۴ درصد طرح اشتغال فراگیر در استان نیز درحال اجراست اتفاقا کمک های فنی و اعتباری با این ابعاد و اعداد در کشور منحصر به فرد بوده و هست.
و برای سال ۹۷ نیز ۶۰۰ میلیارد تومن تحت عنوان رونق تولید سهم استان خوزستان است. که باید عملیات اجرایی آن شروع شود این در حالتیست که صنایع بزرگ و صنایعی که از صندوق توسعه ملی استفاده کرده مانند پالایشگاه گاز بیدبلند با حدود ۲/۵میلیارد دلار و پتروشیمی مسجدسلیمان با حدود یک میلیارد دلار در مراحل پایانی خود قرار دارند. طرحهای بزرگ دیگری در شرف آغاز عملیات قرار دارند مثل پتروپالایش بختیاری مسجدسلیمان و چند کارخانه طرح تولید کاغذ از با‌گاس و آغاز عملیات مطالعاتی شهرک تخصصی صنایع تکمیلی پتروشیمی نشان میدهد که در سالهای اخیر در این حوزه عملکرد نسبتا خوبی داشتیم.

سیدنورالله حسن زاده مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان در پایان به دلایل تعطیلی بنگاه های تولیدی و اقتصادی در استان پرداخت وبیان داشت: تعطیلی بنگاههای تولیدی واقتصادی موجود ودلسردی کسانیکه درگذشته سرمایه گذاری کردند.
اولابایدبپذیریم بعضی واحدهای صنعتی اگرنتوانند خودراباشرایط روز متحول نکنند.نتوانندکالای رقابتی تولیدکنندمتکی بربازارهای سنتی خودباشند،تکنولوژی خودرابروز نکنندشناخت کافی ازبازارو نیازمتغیرآن نداشته باشندمحکوم به شکست هستند.

پس نمی توانیم انتظارداشته باشیم که یک واحدتولیدی برای تمام عمرفعالیت کند،این غیرممکن است.بعضی ها بدلیل تغییرات ماهوی نیازهای جامعه دچارتعطیلی شدند.مثلایک زمانی دههاکابینت سازفلزی داشتیم،باآمدنMDF ودههامحصول جدیدنبایدتوقع داشته باشیم کابینت سازان باهمان شرایط وباهمان شیوه وسبک تولیدکنندودربازاربمانند.
امابعضی دیگرکه می توانندتغییرتکنولوژی بدهندومی توانندنوسازی کنندبدلیل بروزنبودن سیستم بانکی کشورومشکلات این تولیدمشکل تامین اجتماعی،مالیات برارزش افزوده وسایرمشکلات موجوددچارشرایط نامساعدشدند.

ایمان علیرضایی رئیس هئیت مدیره شهرک صنعتی اهواز سه در مناظره زاگرس نشینان درپاسخ به سوال دلایل فرارسرمایه ازاستان به خبرنگار ما گفت: متاسفانه روزمرگی و رابطه محوری در اقتصاد خوزستان عامل تشدید رکود بیشتر شده است

شفاف‌سازی یکی دیگر از مطالبات مردم و صنعتگران خوزستانی از دولت است. اگر در حمایت از تولید ضابطه‌مند بودیم هرگز با چنین شرایطی مواجه نمی‌شدیم که صنایع استان یکی پس از دیگری دچار بحران شوند زیرا باند بازی و جناح بازی باعث سلب اعتماد بخش خصوصی برای ورود به عرصه تولید می‌شود.
برای محقق شدن اقتصاد مقاومتی باید بخش خصوصی فعال شود و بخش خصوصی نیز برای سرمایه گذاری باید حمایت شود؛ همچنین مسؤولان و به‌ویژه معاونت اقتصادی استانداری خوزستان باید در خصوص آمار تسهیلات کم ‌بهره‌ای که به بخش تولید داده شفاف‌سازی کند و توضیح دهند این تسهیلات به چه کسانی پرداخت شده است؟

مسئله مهم در بخش تولید نوسازی صنایع و خصوط تولید است که در خیلی از کارخانجات همچنان از تکنولوژی پایین استفاده می‌کنند و این عاملی خواهد بود برای اینکه صنایع در بخش کیفی با چالش مواجه شوند
.
تسهیلاتی هم که دولت قرار است به صنایع بدهد صرفاً برای گردش مالی آنها است و سیاست باید به سمت برود که صنایع نوسازی شوند و اینکه این تسهیلات فقط بخواهد تولید را سرپا نگه دارد، مشکلی برای صنعت در دراز مدت حل نخواهد کرد. متاسفانه سالهاست نوسازی صنایع در کشور و خصوصا استان خوزستان فراموش شده است.
وجود رکود در کشور و خصوصا استان خوزستان باعث شده اکثر صنایع تعطیل شده و یا در حال تعطیل شدن باشد که این کار تبعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی  و فرهنگی دارد و اگر بخواهد این روند ادامه داشته باشد، مطمئناً نارضایتی‌هایی را ایجاد می‌کند و از نظر سیاسی هم دشمنان از آن استفاده سیاسی می‌کنند.

واقعیت تلخ اقتصاد خوزستان این است که مدیریت فضای کسب و کار استان دچار روزمرگی شده‌ و اولویت بندی در مسایل اقتصادی ندارد، مسلماً با آزمون و خطا و باند بازی نمی توان اقتصاد مقاومتی را پیش برد.

از اهم مسائل تاسف بار که این روزها در سیستم های دولتی به چشم میخورد تلاش برای رزومه سازی افرادی است که کمترین سابقه ای در عرصه های اجرایی و اجتماعی را نمی توان برای آن ها متصور باشیم.

حال آنکه علی القاعده ابلاغ هایی مانند مشاور و مشابه آن به اهل فن دارای سابقه ی اجرایی و مرتبط با سوابق مدیریتی و رزومه ی کاری فرد می تواند محل افزایش راندمان و تحول در سیستم اداری باشد و عکس آن یعنی نگاه تشریفاتی به این موضوع از مصادیق بارز وهن جایگاه اثر بخش مشاور و… و موجب تضعیف سیستم می گردد.

علیرضایی درادامه به نقش وراهکارهای دولت که چگونه می تواندظرفیت تولیدبنگاههای اقتصادی موجودراافزایش دهداینگونه پاسخ داد: رونق فضای کسب و کار فقط با حمایت از صنایع کوچک و متوسط

متاسفانه مدت زمان طولانی است که صنایع کوچک و متوسط کشور رها شده اند که برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توجه به صنایع کوچک و متوسط کشور بسیار ضرورت دارد.

همچنین ارتباط بین صنایع کشور بسیار کم است به طوری که صنایع کوچک و متوسط کشور نباید برای تامین مواد اولیه و ماشین آلات به کشورهای خارجی متکی باشند . باید یک واحد تولیدی مواد اولیه و ماشین آلات واحد تولیدی دیگر را تولیدکند و به طور کلی ارتباط بین صنایع باید به صورت زنجیره وار باشد تا سیاست اقتصاد مقاومتی براساس اقدام و عمل تحقق پیدا کند.

تفکرات متعددی در زمینه رونق فضای کسب و کار وجود دارد اول اینکه دولت بخواهد از بالا به پایین رشد اقتصادی را در کشور ایجاد کند به طوری که شرکت های بزرگ را راه اندازی کند و این شرکت های بزرگ به عنوان صنایع پیشران صنایع کوچک را به دنبال خود راه بیندازند.

دیدگاه دیگر این است که رشد اقتصادی متوازن صورت گیرد یعنی اینکه برنامه ریزی برای تمام صنایع کوچک،متوسط و بزرگ انجام شود.

اگر بخواهیم همانند سال های گذشته فقط به صنایع بزرگ از جمله خودرو، فولاد و پتروشیمی توجه کنیم و از آن طریق به رشد مثبت اقتصادی برسیم این عملکرد کافی نیست و باید یک رشد اقتصادی متوازن برنامه ریزی شود .

سرمایه گذاری یعنی ایجاد شغل که درحال حاضر سرمایه گذاری صورت نمی گیرد. صنایع کوچک و متوسط معمولا نیروهای انسانی بیشتری را جذب می کنند و هزینه های پایین تری دارند بنابراین برای ایجاد شغل لازم است که صنایع کوچک و متوسط راه اندازی شوند. بنابراین اگر صنایع کوچک و متوسط را فعال کنیم رشداقتصادی متوازن درکشور ایجاد می شود.
متأسفانه به علت کم توجهی دولتها در طی سالهای گذشته به این مسئله مهم در حقیقت شاهدیم که امروز همچنان رکود اقتصادی، رشد بیکاری و تورم فشار زیادی را بر کشور و مردم وارد کرده و تحریم اقتصادی دشمن توانسته است دولت را در دستیابی به اهداف اقتصادی کشور به ویژه رشد موردنظر در چشم انداز ۲۰ سال آینده کشور، دچار مشکل و اخلال کند.

در حالی که اگر این سیاست ها، عمل شده و طبق پیش بینی این سیاست ها، می توانیستم به سرعت وابستگی بودجه به نفت را به حداقل برسانیم و از سوی دیگر ظرفیت های داخلی کشور را شکوفا کرده، مصرف را کنترل و سرمایه های داخلی را جلب کنیم تا موانع تولید برطرف شود قطعاً امروز مشکلات موجود در عرصه اقتصادی کشور وجود نداشت و مردم این همه فشار را تحمل نمی کردند.

طبق آمار و گزارشات مشکلات مالیاتی به عنوان نگرانی اصلی فعالان اقتصادی در استان خوزستان، وضعیت رکود در سالهای گذشته حاکم بود و موجب بروز مشکلات بسیاری در حوزه اقتصاد شد.

در کشورهای پیشرفته دولت در مواجه با چنین وضعیتی فعالان اقتصادی را تا سه سال از پرداخت عوارض و مالیات معاف می‌کند، در حالی که کشور ما نه تنها چنین اقدامات حمایتی را انجام نداده، بلکه فشار سیستم اخذ عوارض و مالیات را نیز افزایش داد. با توجه به عقب ماندگی‌ها و توسعه نیافتگی استان خوزستان، از مسئولان تقاضا داریم نگاه ویژه‌ای در جریان مسائل مالیاتی به استان خوزستان داشته باشند، زیرا متاسفانه بسیاری از واحدهای فعال استان در چند سال اخیر به دلیل عدم نقدینگی و سرمایه درگردش، مشکلات بیمه، عوارض، مالیات، عدم پرداخت به موقع مطالبات‌ و… تعطیل شده و مابقی نیز از ترس اداره امور مالیاتی توان پیش روی و فعالیت بیشتر را ندارند. ‌برای توسعه استان خوزستان نیازمند جذب سرمایه گذارانی از شهرها و حتی کشورهای دیگر به خوزستان هستیم و می‌طلبد با فراهم کردن شرایط و زیرساخت مناسب، آنها را جهت سرمایه گذاری در استان تشویق کنیم.

همه مشکلات ناشی از آن است که تیم اقتصادی در تمامی دولتها، چندان پایبند به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور نبوده و این موجب افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم و تبدیل شدن مشکلات اقتصادی به بحران اجتماعی و سیاسی شده است.

ایشان درخصوص دلایل عدم رغبت سرمایه‌گذاران به سرمایه گذاری دراستان بیان کرد: شاید بتوان وضعیت صنایع را در شهرک ها و نواحی صنعتی بیشتر لمس کرد. چرا که دولت، تقویت این شهرک ها و قطب های صنعتی را در شعارهای اصلی خود قرار داده بود و نهادی به نام شرکت شهرک های صنعتی را واسط میان خود و صنایع قرار داد. اما ظاهرا این نهاد مشتق شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نتوانسته آنگونه که باید به وظیفه خود عمل نماید و صنایع را به سوی طوفانی از رکود هدایت کرده است و نتوانسته بر بهبود وضعیت آنها تاثیر چندانی داشته باشد.

اکثر صنعتگران مستقر در نواحی صنعتی استان به این موضوع انتقاد دارند

برخی متولیان فضای کسب و کار، صنایع را همچون طفلی بی سرپرست بر احوالات نابسامان خود رها کرده اند؛ حال نواخت هایی از زنگ خطر حذف بسیاری از واحدها از گردونه تولید به گوش می رسد. واقعیت این است که شرکت شهرک‌های صنعتی تاکنون خود عامل اصلی ایجاد مشکل برای واحدها است، بدون آنکه نظارتی بر نواحی صنعتی داشته باشد، قواعد و ضوابط دست و پاگیر برای واحدهای صنعتی تعریف می کند و بیشتر در رقابت با صنعتگران و کارآفرینان فقط به دنبال بقاء بنگاه اقتصادی خود بوده که انتظار می رود پس از گذشت سه دهه از فعالیت شرکت شهرک‌های صنعتی در جهت حمایت از سرمایه گذاری‌های ایجاد شده تغییراتی در سیاست‌های خود به وجود آورد.

وضعیت اکثر شهرک‌های صنعتی استان خوزستان مطلوب نیست و اکثریت امکانات رفاهی ندارند

متاسفانه هزینه شارژ زمین های خالی همچون برق عمومی، حراست، هزینه نگهداری شهرک، تاسیسات و… به واحدهای فعال تحمیل می شود و حتی هزینه شارژ واحدهای غیر فعال نیز به عهده واحدهای فعال در شهرک است و شرکت شهرک ها هیچگونه نظارت و حمایتی بر این اوضاع ندارد.

مدیریت ضعیف و دستورالعمل‌های دست و پاگیر و نامناسب بودن فضای کسب و کار طی سال های گذشته باعث تعطیلی اکثر واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی شده است و بدنبال خود فرار سرمایه ها از استان خوزستان، به گونه ای که کارآفرینان دیروز به جرگه بیکاران امروز پیوسته اند.

ایمان علیرضایی رئیس هئیت مدیره شهرک صنعتی اهواز سه درپایان به تعطیلی و اقتصادی موجود وحتی دلسردی کسانیکه درگذشته سرمایه گذاری کرده اندپرداخت وافزودند:مختصرترین جوابی که می توان داد:
مدیریت ضعیف فضای کسب و کار، عامل رکود و تعطیلی واحدهای صنعتی و فرار سرمايه از استان شده است.

– ناکارآمدی نهادهای متولی امور اقتصادی

– مدیریت بد شرکتهای بزرک و کارفرما خوزستان و فضای سیاسی و تفریبا فاسد حاکم بر آنها

– یکه تازی بانکها استان و عدم همکاری با صنایع خوزستانی

– رفتار بیمه تامین اجتماعی در جهت به تعطیلی کشاندن صنایع

– مشکلات مالیاتی و ارزش افزوده