تاریخ انتشار خبر: 3 شهریور 1397 | 18:27:12
کد خبر : 3278
مناظره عملکرددولت بهم زاگرس نشینان برگزار گردید

باحضورکارشناسان برجسته استانی عملکرددولت درزمینه های مختلف نقدوبررسی قرارگرفت.

زاگرس نشینان:دولت دوازدهم روی شانه های اصلاحات واعتدالیون رویید.ثبات نسبی اقتصادی و بازشدن فضای سیاسی ،فرهنگی واجتماعی دردولت یازدهم و تلاش درجهت بهره گیری ازدستاوردهای پسابرجام وترس ازظهور جریان افراطی وپوپولیست اصولگرا باعث شد جوانان اصلاح طلب فداکارانه وارد کارزار شوند ورای مردم راباامید به آینده ی بهتر به سوی سبداعتدال هدایت کنند.. اینک پس […]

زاگرس نشینان:دولت دوازدهم روی شانه های اصلاحات واعتدالیون رویید.ثبات نسبی اقتصادی و بازشدن فضای سیاسی ،فرهنگی واجتماعی دردولت یازدهم و تلاش درجهت بهره گیری ازدستاوردهای پسابرجام وترس ازظهور جریان افراطی وپوپولیست اصولگرا باعث شد جوانان اصلاح طلب فداکارانه وارد کارزار شوند ورای مردم راباامید به آینده ی بهتر به سوی سبداعتدال هدایت کنند..

اینک پس ازیکسال کارنامه دولت را باحضورکارشناسان برجسته استان خوزستان بررسی وتحلیل می کنیم…
موضوعات بشرح ذیل می باشند:
۱.خواستگاه اصلی روی کارآمدن دولت جریان اصلاحات بود.دکترروحانی تاچه اندازه به جریان اصلاحات وفادارمانده است؟

۲.دولت درحوزه اقتصاد بانوسانات سنگینی روبرو بوده است .نقش دولت دراین نوسانات وعدم ثبات بازارارز و…تاچه حد پررنگ بوده است؟

۳.آیاتحریم های جدید وفسادمالی سیستم براقتصادکلان اثرگذار تر است یا سیاست های دولت؟؟

۴.آیا حفظ نیم بند برجام ودستاوردهای آن یک سیاست اصولی است؟

۵.عملکرددولت تدبیروامیددراستان خوزستان درزمینه بکارگیری نیروهای توانمندوهمراه دولت راچگونه ارزیابی می کنید؟
کارشناسان بحث:

جهانمیرپیش بین عضوسابق هییت علمی دانشگاه شهیدچمران درخصوص خواستگاه اصلی روی کارآمدن دولت روحانی واینکه این دولت تاچه اندازه باجریان اصلاح طلبی همگراست گفت:روحانی و نیروهایش برای انتخاب مدیران وقت کافی نگذاشتند
بطور کلی تشکیلات احزاب در کشور ما ضعیف هستند. اگر دقت بکنیم می بینیم که فقط مواقع انتخابات سر و کله احزاب پیدا می شوند که این یک عیب کلی برای احزاب فعال ما است.
اما اینکه نقش رهبران اصلاح طلب کشور در گرایش مردم به آقای روحانی نقش تاثیر گزاری بوده شکی نیست اما با تاسف باید عرض کنم تعامل آقای روحانی و مجموعه همراه ایشان برای شناحت متخصصان دلسوز کار بلد و با تجربه آنگونه که انتظار می رفت پیش نرفت و ما حداقل انتظارداشتیم یک کمیته ای از طرف ایشان تشکیل شود و شروع کند به شناخت انسان های با تجربه و آگاه و دلسوز و صادق و پاکدست آنچه در جامعه فعلی ما به آن شدیدا احتیاج داریم.
در مناطق و استان های مختلف کسانی که وقت گذاشتند و سعی کردند تا ایشان آرایی را به دست بیاورند، در قبال آن تهاجم هایی که وجود داشت، خود آن اشخاص هم در شناسایی آدم های با تجربه باید نقش آفرین بودند و احزاب و حزب منتصب به ایشان باید بیشتر از این ها وقت می گذاشتند و متاسفانه این اتفاق نیفتاد و یا کم افتاد و با کمال تاسف باید عرض کنم بهای لازم داده نشد. این از نظر من یک اشکال است.

ایشان درادامه به نقش دولت درنوسانات وعدم ثبات بازارارز…افزودند:متاسفانه کشورگرفتار رفاقت سالاری است. نه شایسته سالاری. واقتصادکشورآلوده به فسادرانت شده است .صنایع موجود کشور به دلیل تکنولوژی عقب افتاده داری بهروری پایین ومصرف سوخت وانرژی بالابوده و .صاحبان صنایع بدلیل تحریمها ودشمن سازی های احمدی نژادها.وحامیان قدرتمندشان …که کاسبان تحریم اندوازانتقال تکنولوژی پیشرفته به کشور جلوگیری کرده وباپذیرش شرایط برجام بجای حمایت همزمان وهمآهنگ به تخریب قوه اجراییه ووزیرخارجه میپردازند و اقدام به بهانه دادن به آمریکای ترامپ فاسدومرتجعین منطقه میدهند.مجلس هم که بایددرتدوین وجوه مختلف اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی موردنیازتوسعه وپیشرفت هماهنگ همه جانبه پایدارو تعریف وتدوین قوانین ونظارت براجرای قوانین بودجه وکنترل حجم نقدینگی ومتناسب سازی ان بامنافع ملی است .قاچاق رامتاسفانه بابالابودن نرخ بهره بانکی وسیستم نامتناسب حمایت ازتولیدملی یک فعالیت عمده سودده کرده است.بنظرم میرسددادن ارز به مسافرت های تفریحی درشرایط تنگناارزی وفروش گسترده طلا وارز بشکلی که دولت عمل کرد .وحتی …پرداخت یارانه به مرفهین جامعه ناصواب است وقی دختردبیرستانی بالباس پسرانه درساعت ۱۱ شب در سطل زباله‌ها دنبال مایحتاج زندگی است برا ی حاکمان ننگ است وبرای ماهم ننگ است وهمزمان بافقرگسترده وعمیق عده ای بدون کار ازشهرداری ها ومناطق وشرکت های خصولتی…حقوق بگیرند….من توصیه میکنم نامه اخیراقتصاددانان راکه در سایت فرارو هم آمده است مطالعه نماییدوبه سایت موسسه دین واقتصاد هم مراجعه نمایید.

جمال درویش مشاوراستاندارسابق خوزستان درمناظره زاگرس نشینان درخصوص خاستگاه دولت روحانی واینکه تاچه اندازه دولت خودراباجریان اصلاح طلبی همسومی داندگفت: حمایت اصلاح طلبان از دکتر روحانی علت اصلی پیروزی ایشان در انتخابات بود ضمن ایتکه همه میدانستند که ایشان جزو هیچیک از نحله های اصلاح طلبی نیست ! پس خاستگاه دکتر روحانی جریان اصلاح طلبی نیست یا اگر با ارفاق ایشان را اصلاح طلب بدانیم از جنس آقای خاتمی یا مثلا امثال آقای حجاریان نیست. یک اصلاح طلب کاملا محتاط است مانند استادش مرحوم آقای هاشمی ! خود ایشان هم هیچوقت ادعای اصلاح طلبی نداشته .بااین فرض موضوع وفاداری بی معنی است چون ما از روز اول با ایشان شرط نکردیم که حمایتی میکنیم به شرط اینکه مثلا فلان یا بهمان کار را انجام دهی. اگر منظور از وفاداری سپردن پست ها و مسئولیت ها به اصلاح طلبان است ایشان حتی به اعضای ستادهای خودش هم کاملا وفادار نبوده چه رسد به بقیه اصلاح طلبان !

ایشان درخصوص نقش دولت درنوسات وعدم ثبات بازارارزو…افزودند:بنده دولت را زیاد مقصر نمیدانم . عوامل موثر در تحولات اقتصادی به نظر بنده چهار دسته هستند الف :عوامل درون مرزی :که خود بر دو قسم است عوامل طبیعی ، اقتصاد ما از یک ضعف تاریخی در رنج است حکایت تک محصولی بودن و صنعت مونتاژ و کشاورزی سنتی در سرزمینی نیمه خشک و پائین بودن سطح تولید و قسم دوم :عوامل مدیریتی است که بعد از ۴۰ سال ما هنوز نفهمیدیم که اقتصاد کشورمان چه لباسی بر تن دارد ، جایگاه بخش خصوصی در این اقتصاد چیست ، هنوز جریانات بسیار قوی در کشور ما هستند که هیچ حرمتی برای مالکیت مادی و معنوی افراد قائل نیستند (نماینده مجلس طرح میدهد که هر کس خانه ای داشته باشد و آن را اجاره ندهد باید جریمه بشود خوب اصلا این نماینده معنی مالکیت خصوصی را می فهمد ؟ ) ب: عوامل برون مرزی :اقتصاد در روزگار ما یک چهار دیواری بسته نیست ، سیاست رئیس جمهور آمریکا و خروج او از برجام در اقتصاد ما زلزله ایجاد میکند . من تعجب میکنم از بعضی افراد که میگویند عیب اقتصاد ما این است که به نیروها و امکانات داخلی توجه نمی شود ! این جمله را نمیفهمم یعنی چی ؟ خیلی خوب نفت یک امکان داخلی است به دست توانای کارگر ایرانی هم استخراج می شود همینطور قالی ، زعفران ، چای ، پسته ، و و و همه اینها امکانات داخلی است و محصول تولید کننده داخلی هستند . حالا باید صادر شود و ارز وارد گردد و چرخ اقتصاد بچرخد وقتی کسی نفت را نخرد وقتی تحریم باشیم یا وقتی نتوانیم دلار را وارد کنیم آنوقت چه می شود ؟ هم امکانات داخلی است هم نیروهای متخصص داخلی هستند ولی امکان صدور نیست ! پس مسائل سیاسی -اقتصادی برون مرزی را نباید نادیده گرفت ج- عوامل مربوط به دولت : بعضی قضایا به خود دولت و ضعف عملکرد او برمیگردد . رئیس جمهور محترم در مصاحبه خودشان بخشی از تقصیر را به گردن گرفتند ! نظارت ضعیف بر بازار ارز و خروج میلیاردها دلار از کشور که دیگر برنگشتند ! یا ورود کالا های غیر ضروری و احتکار آنها ! و نیز عدم قاطعیت در اجرای سیاست های اقتصادی از قبیل خروج دستگاه های دولتی و نهادهای حکومتی از اقتصاد به منظور باز شدن فضا برای بخش خصوصی ! اینها عللی است که به دولت مربوط است د :عواملی خارج از حیطه اختیار دولت هم هست که نباید از نظر دور داشت . تقریبا برای همگان مسجل شده که دست دولت ما در اجرای سیاستهایش کاملا باز نیست و در کشور جریاناتی وجود دارند که با اعمال خود مانع تحقق برنامه های دولت می شوند نتیجه اینکه نمی شود دولت را در نوسانات اخیر ارز صد در صد مقصر دانست.

وی درادامه به اثرگذاری تحریم های جدیدوفسادمالی سیستم براقتصادکلان وسیاست های دولت گفت:بنظر بنده بیشترین تاثیر را تحریم ها داشته است.
اگر اقتصاد قوی و پویا باشد فساد تاثیر زیادی ندارد.یک رودخانه پر آب با مردار یک حیوان یا فاضلاب یک شهر زیاد آلوده نمی شود اما همین مردار یا همین فاضلاب کم میتواند آب یک جوی کوچک را از حیز انتفاع خارج کند.اختلاس ها و احتکارها و مواردی از این قبیل در یک اقتصاد بزرگ و جاندار زیاد کارگر نیست مشکل اقتصاد ما را باید در جای دیگری جستجو کرد .
متاسفانه ما هیچوقت نخواسته ایم به مشکلاتمان ریشه ای نگاه کنیم همیشه به سراغ معلول ها و مسائل فرعی رفته ایم . فساد یک موضوع فرعی است این یکی را می‌گیرید آن یکی فاسد می شود دومی را به زندان می اندازید سومی فاسد می شود خوب باید دید چرا ؟ عیب اصلی در کجاست ؟ عیب در عدم اطمینان به آینده است !این عدم اطمینان را باید چاره کرد.

درویش درادمه به حفظ نیم بندبرجام ودستاوردهای آن اشاره کرد:بنده ماندن در برجام را یک سیاست اصولی و درستی میدانم چرا ؟ چون اولا آینده آبستن حوادث است . هر آن احتمال استیضاح ترامپ هست ، احتمال اینکه دمکرات ها کنگره آمریکا را در دست بگیرند و فشار را بر ترامپ زیاد کنند هم هست پس نباید چراغ برجام به کلی خاموش شود.
ضمنا ماندن ما در برجام به معنی این است که ما به پیمان خود پایبندیم و نیز اهل مذاکره هستیم ولی خروج ما به دشمن فرصت میدهد که علیه ما دست به تبلیغات سوء بزند.

ایشان درپایان به عملکرددولت تدبیروامیددراستان خوزستان درزمینه بکارگیری نیروهای توانمندوهمراه دولت گفت: فرض کنید بنده بگویم همه کسانی که در فرمانداری ها و بخشداری ها وادارات کل به کار گرفته شده اند توانمند هستند شما می پذیرید ؟ اصلا فرض کنید همه فرمانداران و بخشداران و مدیران کل ادارات و سازمان ها و مدیران ستادی استانداری را اخراج کنیم و افراد جدید بکار بگماریم آیا هیچ معیار و ملاک دقیقی هست که نشان دهد آنها توانمندتر از مدیران فعلی هستند ؟در استان ما افرادی میگویند” فقط من ” شایسته و توانا هستم بقیه ضعیف و ناتوانند.

در حوزه مدیریت هم باز باید ریشه ای دست به اصلاح زد . همه به یاد دارید که اوایل انقلاب بحث تعهد و تخصص مطرح شد و آخرالامر تعهد پیروز شد ملاک تعهد چه بود ؟ ارتباط داشتن با روحانیت و حضور در نماز جماعت و دعای کمیل … شنیدم مرحوم دکتر چمران تعبیر خوبی داشته گفته به نظر من هم تعهد بهتر از تخصص است چون (جالب است دقت بفرمایید) چون کسی که متعهد باشد در کاری که تخصص ندارد وارد نمی شود . ولی شدند و شدیم و این شد نتیجه آن

حسین علیخانی سخنگوی حزب اعتدال وتوسعه استان خوزستان درخصوص خواستگاه دولت تدبیروامیدوهمگرایی دولت بااصلاحات گفت:اولا خاستگاه روی کار آمدن دولت روحانی، تداوم جریان اصلاح طلبی بود نه اصلاحات زیرا سکولارهای همه جناح ها بر قدرت مردم متمرکز نیستند مگر اینکه مبنای نظم اخلاقی را خدا بدانند اما اگر از تندروهای آنها بپرسید هنوز هم چوب حراج به جریان اصلاح طلبی میزنند و البته دولت اعتدال جریانی است که مشی اعتدال را نهادینه کرد لذا بخاطر دارم که ابراهیم اصغرزاده دولت روحانی را به رحم اجاره ای تشبیه کرد تا پرورش نطفه اصلاحات در ان شکل دوباره بگیرد که اشتباه دیگر مرتکب شد زیرا اگر اصلاحات رحم مناسبی داشت خودش به بلوغ میرسید و از رحم اجاره ای استفاده نمیکردند ثانیا نطفه اعتدال را روحانی پرورش داد که متاسفانه پس از ۷ سال هم اینک با تندرویهای همه جنان ها بزودی دچار همان فرایند میشود که تحلیل علل آن در این زمان نمیگنجد امااصلاح طلبکاران طی ۷ سال گذشته بیشتر از سهم خودشان از دولت اعتدال گرفتند و هنوز طلبکارند در صورتیکه برخی از همان افراد اوج بیتدبیری را در مدیریتهایشان نشان دادند مثل بسیاری مدیران ناکارآمد و فرصت سوز خوزستان
شاید مهمترین علت حضور اصلاح طلبان سنتی با رهبری خاتمی فقط ترس از تداوم جریان پوپولیستی بود تا مجددا شکل نگیرد بهرصورت همه احزاب سیاسی نیم بند و مدیران ارشد کشور و استان هرگاه قدرت مردم را نبینند خودشان و منافع ملی را بخطر میاندازند انشالله اصلاح طلبان و اعتدالگرایان به دموکراسی و عدالت اجتماعی پایبند بمانند و چنین مواردی را بنفع خود مصادره نکنند در شرایط کنونی همه باید برای حل مشکلات مردم و کشور وفادار بمانیم و دست از انتخابهای اشتباهی برداریم متاسفانه همین الان در خوزستان برخی مدیران ارشد استان رفتاری شبیه همان اپورتونیستهای فرصت طلبی را ادامه میدهند که بنفع استان نیست و مدام بفکر حذف نیروهای کارآمد هستند بویژه نیروهای کارآمد اعتدال و بالاخص افرادی مانند دبیر حزب اعتدال و برخی مستقلین توانا
تداوم این فرایند باعث میشود که نه اصلاح طلب بماند نه اعتدالگرا نه اصولگرای معتدل که اینهم بیتوجهی به بخشی از رنسانس سیاسی اجتماعی نوپدید جامعه میباشد
بهرحال معتقدم اصلاحات همین الان فاقد مبنای نظری روش در چارچوب تئوریک منسجم عملیاتی بنفع مردم و قدرت افزایی سیاسی است و از محتوای عمیق و علمی خالی شده شاید اصلاحات اقیانوسی به عمق ۷ سانتیمتر است و همین جزم اندیشیها مصیبت ساز شده مگر کنار بگذاریم و بجای تمرکز بر ندبه به اصلاح و اعتدال متمرکز شویم.
ایشان درادامه به نقش دولت درنوسانات اقتصادی وعدم ثبات بازارارزافزودند: در پاسخ به علل نوسانات اقتصادی باید بگویم که نظام و همه دستگاهای نظارتی و البته سه قوه هر کدام بنحوی تاثیرگذارند هرچند تحریمها ونقش فساد سیستماتیک براقتصاد کلان کشور و سیاستهای دولت در مرتبه بعد قرار دارد اصولا ریشه این مصیبتهای اقتصادی طولانیست اما سیاستهای پولی و متغیرهای اقتصادی هر کدام باید بصورت جداگانه تحلیل شوند و چون من اقتصاددان نیستم بیش از این و اینهمه فشار اقتصادی را میبینم و مثل مردم لمس میکنم و در دل میگویم همه قوا مقصرند و باید باور کنیم که نظام بین الملل بر ملتها تاثیرمیگذارند و رفتارمان در حوزه اقتصاد سیاسی باید اصلاح نماییم و دیوار دور کشور را برداریم هرچندت رسانه های اجتماعی بر دانایی مردم تاثیر خود را میگذارند و دولت هم مقصر است که فساد فراجناحی را از بدنه خود دور نمیکند و فرصت دیگری به حامیانش که تواناترند نمیدهد در اینجا مردم، محور قدرت و نیازند که درصورت آنالیز نقاط فرصت بی شک تهدیدات را میتوانیم دور کنیم بیایید و شعار ندهیم و دزدان بیت المال را به مردم معرفی و شایستگان را بکار گماریم.

حسین علیخانی فعال سیاسی استان به اثرگذاری تحریم های جدید وفسادمالی سیستم براقتصادکلان وسیاست های دولت گفت:ببینید ۵۰% درآمد کشور از تولیدوفروش نفت است و سالیان متمادیست گروگان نفت هستیم و اینکه رشد کم و نوسان بالای اقتصادی کشور و بویژه درسالهای منتهی به ۹۴ از منفی ۶/۸%به مثبت ۱۴ درصد رسید و سهم اندک تولید و حمایت از صنعت و سرمایه گذاری و عدم استفاده از حداقلهای منابع غیرنفتی، کشور را فلج کرد و باز هم بخش عمده آن را از نامدیرانی میدانم که رهبری هم بر آن صحه گذاشتند.

اصولا اقتصاد ایران الان هم برونزا و کمتر از ظرفیتهای درونش استفاده شده. چالشهای تولیدواشتغال و تحریمها و مشکلات آموزش پرورش و دانشگاهها و مراکز علمی و بی خاصیتیهای مختلف حوزه نیاز شناسی مردم وجامعه توسط برخی دولتمردان کم خاصیت کشوری و استانی مزید بر علت شده و شاید در استان با نگاه ویژه دولت اگر قراربود رشد بسترها و رفع تکانشها را مردم ببینند میدیدند و اینهمه تخصیص اعتبارات را با کارنامه روشن برای مردم بازگو میکردند بهمین علت فرسایش سرمایه های اجتماعی در خوزستان به اوج رسیده و بنده در همینجا دعوت میکنم در یک جمع از نماینده دولت در خوزستان که بیایند و درمناظره ای شرت کنند تا ببینید نقش دولت در توسعه و حتا سلب اعتمادمردم و فرصت دادن به سودجویان و مبارزین شنبه از سوی برخی مسولین استانی چیز دیگریست
همین الان برای حل بحران نقدینگی، تولیدکنندگان و صنعتگران به فغان آمده اند و من شرکتهایی را میشناسم که ظرفیتهای بینظیری در جهت اقتصاد مقاومتی دارند اما بعلت نداشتن نقدینگی و بهره های کلان در حال فروپاشی هستند … از سوی دیگر با تصمیم اشتباه دیگری به جمع شدن هزاران تن طلا در منازل مردم پرداخته و پاسخ نمیدهند که چه توجیهی دارد؟ چرا اینهمه نقدینگی را بسمت تولید واشتغال بکار نمیگیرند از طرفی حق داریم بگوییم که دولت از سال ۹۲ تاکنون به خوزستان نگاه ویژه داشته و چندین برابر در همه حوزه ها تخصیص و اعتبار درنظر گرفته اما باید بپرسیم کجاست خروجی اینهمه دریافتها و چرا مردم به درک مشترکی با مسولین استان نمیرسند و چرا اینهمه فساد هنوز تداوم دارد؟ کجاست کارنامه قابل اندازه گیری؟

علیخانی درپایان به عملکرد دولت دراستان خوزستان ودرزمینه بکارگیری نیروهای توانمندوهمراه دولت افزود:عملکرد دولت در خوزستان با حمایتهای مادی و معنوی در همین شرایط سخت عالی بوده اما باید مسولین کارنامه و شاخصهای قابل اندازه گیری بدهند که شک ندارم همین بیتدبیریها و اشتباهات و انتخابهای نادرست و سفارشی رانتی که هنوز تداوم دارد از یکسو و مداخلات و اعمال نفوذهای بیشمار برخی نمایندگان مجلس و برخی فرمانداران کارنابلد از سوی دیگر کاش بجای اینهمه تمرکز بر نشستهای چندرغازهای شبانه نماینده ارشد دولت در استان به زیرساختها و اصلاح امور توسعه استان متمرکز میشدند من معترضم به برخی رفتارهاییکه چنین فرایند خام و بیخاصیتی را چاره حل مشکل میدانند و نمیدانند الان سالهای سال است که شایسته سالاری به بازی بزرگان برای منفعت طلبی درنظر گرفته شده و رحم اجاره ای مورد نظر اصغرزاده ناقص الخلقه هایی در کشور و استان پرورش داده که هویت منافع ملی را به چالش کشیده؛خوزستان دولتی ترین اقتصاد ایران را با بیشترین بیکاران و اینهمه ظرفیتهای بینظیر دارد و سهم استان از اقتصاد ملی و تاثیرپذیری ساختار اقتصادی از معضلات و تعارضها بینهایت شده و پاسخی نمیشنویم و هرروز امتحان پس داده رفوزه شده دیگری بر مسندی اجاره ای دیگری مینشینند
خوزستان در تولید نفت و گاز و برق و کشاورزی. شیلات و راه و ریل. خرما و گندم. پتروشیمی و مواد پتروشیمیایی و صدها مورد دیگر در رده اول است و در فقر و فلاکت رانت اول است مدیریت اینهمه منابع، چگونه است و نماینده دولت بجای استفاده بابرنامه از این فرصتها و اصلاح امور مدام بدنبال حذف این و آن است تا شایستگان و احزاب سیاسی و کاربلدان جامعه را خانه نشین کنند بنده متاسفم که برخی از مدیران استان اشتباهی در جایگاهی نشسته اند که لیاقتش را ندارند در خاتمه از خدا میخواهم به مردم استان امید و صبر و دانایی بیشتر عنایت نماید و از آن سو بیتدبیران فرصت طلب را رسوا کند یا به خانه اشان بروند ضمنا نمایندگان محترم مردم و مجمع نمایندگان فقط به وظایف قانونی و بدون مداخله خود تمرکز کنند تا توسه استان را ببینیم بهرحال با امید به فردا. اکنون فرصت همدلی و همکاری با دولت و اتحاد مردم در برابر دشمنان ایران است و باید هشیار باشیم.

دکتراکبرظریفی رییس سازمان معلمان استان خوزستان درخصوص خواستگاه اصلی دولت روحانی واینکه این دولت تاچه اندازه باجریان اصلاح طلبی همسواست بیان کردوافزود: روحانی،شخصیتا فرد میانه ای است،از دوران نمایندگی با نزدیکی به مرحوم هاشمی،قدم در این مسیر نهاده است.ویژگی این مسیر ،تمایبرل به کار و ارتباط با همه گروه ها است تا موقعی که گروه ها به فرمان باشند…
بنابراین ایشان مدعی اصلاح طلبی نبوده و عملکرد او هم این را کاملا و شفاف نشان نداده،اما در سخن،او بسیار به اصلاح طلبی نزدیک بوده است،به ویژه در دوره اول ریاست جمهوری خود
روحانی فضای آرام همراه با کدخدامنشی را بهتر می پسندد،او انرژی و توانایی کشمکش سیاسی را ندارد و این مهم را به دوستانش سپرده است
اصلاحات و اصلاح طلبی، خود اصطلاح جان دار و مشخص است و معنایی خاص دارد..
اصلاح طلبی به جنبشی سیاسی و فرهنگی و…گفته می شود که از سال۷۶ شروع شده…معنای خاص را عرض می کنم و موضوع امروز هم همین معنا را دارد دنبال می کند
بحث ما که بررسی تاریخی عام نیست…سوال روشن است،ولی هرکسی امروز از واژه اصلاح و اصلاح طلب استفاده می کند ،قطعا مرادش از دوره حضرت هابیل نیست..
برای بحث مانیاز به توافق روی فکت ها داریم…
شما بفرمایید که گروه های اصلاح طلب،در روی کار آمدن روحانی ،آیا نقش داشتند؟اگر داشتند،محدوده این تاثیر چگونه و چه میزان بود؟
خب ایده و ذهنیت اکثریت مردمی که به روحانی رای دادند،چه ترکیبی داشت؟
اصلاح طلبی ،انرژی قوی برای به ریاست رساندن روحانی بود،واضح است
اعتدال این همه توانایی را ذاتا نمی تواند داشته باشد …چون یک سلیقه است ،نه یک روش و متد
سلیقه اعتدال در روش اصلاح طلبی جان گرفت…وگرنه قبل از آن با رقیب اصلاح طلبان تمرین شده بود و …
جناب علیخانی عزیز،
شما فرصت دارید از امروز به بعد،قرائت تازه ای از اصلاح و اصلاح طلبی ارائه دهید و مردم هم به آن واکنش نشان دهند…
اما نقدا،اصلاح طلبی تعریف اختصاصی دارد

رییس سازمان معلمان استان درخصوص نقش دولت درنوسانات وعدم ثبات بازارارزوهمچنین تحریم های جدید وفسادمالی سیستم براقتصادکلان تاچه اندازه اثرگذاربودگفت:عدم کارایی تیم اقتصادی دولت،علاوه بر مباحث دیگر تاثیر بسیاری داشته است …عوامل خارجی و…
دکتر پیش بین،نظر خواهند داد و ما هم در خدمت هستیم
شما سوال را شفاف باید پاسخ بدهید،باز تعریف از اصلاح طلبی،پاسخ سوال اول نیست…
اقتصاد ما به صورت اساسی ،دارای اشکالات وضعف های اساسی و تاریخی است…
تحریم ها،
اشکالات بازار کالا و سرمایه،
مدیران ناکارامد،
فساد سیستمی در اقتصاد دولتی و…
همه اینها دلایل مشکلات است
سهم دولت اندک نیست ،دولت باید توانایی خود را همیشه حفظ و تقویت نماید…
درمان اقتصاد ایران،نیازمند یک سری اقدامات ریشه ای است و یک سری اقدامات روبنایی است.
اولا ما تکلیف اقتصاد را در سیاست گزاری های کلان،باید مشخص کنیم…
نقش بازار آزاد و دولت باید دقیقا مشخص شود.
نهادهایی که در اقتصاد فعال هستند،مکانیسم طراحی و عملکرد و پاسخ دهی آنها باید شفاف بشود.
تکلیف ارزش و اهمیت سرمایه باید روشن شود.
تکلیف اهمیت و ارزش کلیدی سرمایه گذار باید روشن شود.

این اقدامات ،فساد را از حالت سیستمی بیرون خواهد برد.
بعد ما باید کار را در اقتصاد به کارشناسان حوزه های گوناگون بسپاریم.
نقش نفت را در اقتصاد ،فقط حمایتی بکنیم.
چرخه های مالی در تجارت و بازرگانی باید شفاف باشد و نهادهای سنجش و ارزیابی باید قدرت آزاد قانونی داشته باشند.
قدرت احزاب باید تقویت شود تا کارشناس پرورش بدهند و ناظر باشند و. .
ایشان درادامه به حفظ نیم بندبرجام ودستاوردها آن افزود:
قطعا پایبندی به قرارهای بین المللی باید مد نظر باشد ،مخصوصا برای ما که آمریکایی ها به دنبال بهانه هستند تا فشارهای ظالمانه را افزایش دهند…
برجام دستاورد بزرگی برای ما در ظرف زمانه خود داشته است.

ظریفی درپایان به عملکرددولت دراستان خوزستان درزمینه بکارگیری نیروهای توانمندوهمراه دولت گفت: عملکرد دولت در استان ،خیلی قابل دفاع نیست…
در استان ،قوای مقننه و مجریه تلفیق شده است.بسیاری از کارهای قوه مجریه را نمایندگان زحمتش را متقبل می شوند…
البته جناح های رقیب دولت،خیلی خوشکل،پست ها را دراختیار می گیرند و انتقاد خود را نسبت به دولت هم دارند،و لاجرم به موقع از پاسخ گویی شانه خالی کرده و خود مدعی خواهند شد
الان در استان، همه به جز اصلاح طلبان احساس آرامش و راحتی دارند.
البته فرصت طلبی برخی از اصلاح طلب نماها هم جای صحبت و بررسی دارد. که به موقع باید از سوی دغدغه مندان پی گیری شود.