تاریخ انتشار خبر: 3 مهر 1400 | 07:49:43
کد خبر : 10942
یادداشتی از رضا کیانی:

اینجاست که باید فریاد زد ؛ پهلوانان هرگز نمی میرند …

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛رضا کیانی فعال فرهنگی-هنری در یادداشتی باعنوان:اینجاست که باید فریاد زد ؛ پهلوانان هرگز نمی میرند … علی لندی , قهرمان ما به ابدیت پیوست و نامش جاودانه شد … خوشا آنان که با عزت رفتند … اینجاست که باید فریاد زد ؛ پهلوانان هرگز نمی میرند … علی لندی قهرمانی […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛رضا کیانی فعال فرهنگی-هنری در یادداشتی باعنوان:اینجاست که باید فریاد زد ؛ پهلوانان هرگز نمی میرند …

علی لندی , قهرمان ما به ابدیت پیوست و نامش جاودانه شد …

خوشا آنان که با عزت رفتند …

اینجاست که باید فریاد زد ؛ پهلوانان هرگز نمی میرند …

علی لندی قهرمانی آراسته به صفت پهلوانی بود …

خوشا به سعادت او زندگانی اش هر چند کوتاه اما توأم با نیک فرجامی شد …

روانش قرین با رحمت ایزدی باد …

تسلیت به ایران …

رضاکیانی