تاریخ انتشار خبر: 28 اردیبهشت 1397 | 02:04:07
کد خبر : 2630

اگرمن مذاکرکننده دربرجام بودم !؟

نامه ایی سرگشاده به تمام مقامات نظام جمهوری اسلامی (موندنی زاده الهی) وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ(آل عمران – ۶۰) متاسفانه ملت های مسلمان برغم دارا بودن فرهنگ و اعتقادات بسیار قوی و پویا خصوصا وجود حصن حصینی چون قرآن عظیم که سرچشمه تمام استدلال های علمی و فلسفی می باشد و سرشار از […]

نامه ایی سرگشاده به تمام مقامات نظام جمهوری اسلامی
(موندنی زاده الهی)

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ(آل عمران – ۶۰)
متاسفانه ملت های مسلمان برغم دارا بودن فرهنگ و اعتقادات بسیار قوی و پویا خصوصا وجود حصن حصینی چون قرآن عظیم که سرچشمه تمام استدلال های علمی و فلسفی می باشد و سرشار از حکمت و تعقلات منطقی؛ بعضا بدلیل عدم توجه و یا عدم آشنایی با معارف اسلام واهل بیت علیهم السلام؛ در مبارزات فکری و مباحث سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی خیلی قوی ظاهر نمی شویم و یا اساسا قافیه را می بازیم.
برای مثال من نه درمقام رد و یا دفاع از سند فرهنگی وٱموزشی بیست سی؛ فقط درمقام اثبات استدلال خودم؛ خدا وکیلی افراد حاضر درآن جلسات چقدر سعی کردند مباحث آموزشی وفرهنگ قرآنی را بصورت کابردی با مذاکره واستدلال قوی وارد آن سند کنند!!؟
از آن که بگذریم در “برجام” واقعا چه کردیم یا بهتر بگویم موضوع به این سادگی خروج احتمالی آمریکا، را چطورشد که فراموش کردیم و برای آن خط پدافندی قرار ندادیم. موضوع همان است که ذکرشد متاسفانه از حکمت و استدلال های اسلام و قرآن دورشده ایم.
اگرنگاه ما به دشمن برابر تعلیمات دین مان ضمن احترام با وسواس و نگاه بدبینانه بود هرگز گرفتار نمی شدیم. و از سوی دیگر زرنگی وهوش ما کجا رفته؟ استیلای غیر مسلمان جایز نیست؛ ضمن اینکه اگر ما مرعوب نباشیم و ارزش خودمان را و اعتقادات مان را بدانیم هرگز دچار دست پاچگی و خودکوچک پنداری نمی شویم و با قدرت همه اطراف دعوا را قانع می کردیم.
البته با منطق درست و نه با زور و با جنگ و جدال. درحال حاضر نیز با همان منطق قدیمی خودشان که تفرقه بینداز و حکومت کن هم می شود کار امریکا را تمام کرد!؟
ما دو راهکار داریم: اول با دادن برخی امتیازها به اروپا بشرط کنار گذاشتن امریکا از صحنه مذاکرات! چه امتیازهای اقتصادی وحتی سیاسی؟ یعنی حتی درخصوص برخی خواسته های سیاسی هم بشرط عدم ورود امریکا در کلیه مذاکرات.
این علاوه بر نزدیکی اروپا به ایران اسلامی بدنیا نشان می دهیم که ما هرگز بدنبال تنش و درگیری در جهان و منطقه نبوده و نیستیم و فقط دنبال حق ملت خود و تلاش درجهت مبارزه با ظلم و ستم و استعمار و استثمار هستیم.
و دیگر اینکه درصورت تعلل اروپا بدون فوت وقت کار خودمان را بکنیم تا درصورت ایجاد مذاکرات جدید ما نیز با شرایط و تکنولوژی جدید هسته ای خودمان چانه زنی کنیم. مثلا بریم سراغ سانتریفیوژهای نسل ۸ تا حرفمان را درعمل بدشمنان ثابت کنیم؛ زیرا اتلاف منابع و وقت دیگر کافی است!؟
ونکته آخر ومهم آنکه همانطور که درتمام این چهار دهه انقلاب همیشه مردم حامی نظام اسلامی بوده اند؛ برای جلوگیری از هرگونه تنش اقتصادی وسیاسی صادقانه همه موارد را با مردم درمیان گذاشته و آنها را محرم نظام مقدس اسلامی بدانیم!؟ ویقین داشته باشیم مردم با دیدن صداقت و شفافیت دولت مردان مثل همیشه این بار نیز ملت ودولت ایران را درجهان سربلند خواهند کرد و برای برون رفت از مشکلاتی همچون تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی و نوسانات اقتصادی، شرط اساسی آن نیز اصلاح ساختاری مدیریت های فشل و پا به سن گذاشته و کم کردن فاصله طبقاتی ایجاد شده بین مدیران واقشار ضعیف است و راهکار آن نیز همانطورکه رهبری معظم فرموده اند مدیریت جهادی و استفاده از نیروهایی است که این تفکر که همان تفکرقرٱنی است را دارند.
واقعیت فعلی جامعه ما اینست که هرچه از ایمان وتعهد واقعی (نه تظاهر ومردم فریبی) دورشدیم گرفتاری هایمان بیشتر شده ومثال بارز آن دوران جنگ است که مدیریت جهادی؛ کشور انقلابی نوپا را درمقابل دشمنی حداقل ۸۰ کشور متخاصم، مقتدرانه در جنگی نابرابر حفظ کرد ما که آن تجربه را داریم پس چرا…!؟
مگرهمین آقایان مدیران فعلی یادشان رفته که درعین جوانی ونداشتن تجربه چطورشدکه موفق شدیم!؟ الان هم می شود و می توانیم بشرط ها وشروط ها!؟
یاعلی… – الهی