تاریخ انتشار خبر: 18 دی 1400 | 12:56:45
کد خبر : 11716
یادداشتی از منوچهر دوستی:

او کار خود را کرد

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛منوچهر دوستی کارشناس فرهنگی و اجتماعی و آموزشهای شهروندی در یادداشتی باعنوان:او کار خود را کرد به بهانه تجلیل از زحمات و خدمات ماندگاراسطوره صدا و آواز وهنر ایل نامدار بختیاری ، مرحوم آبهمن علاالدین به گواه همه دوستداران هنر و موسیقی و همه همتباران گرانمایه ام، مرحوم”استاد آ بهمن علا […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛منوچهر دوستی کارشناس فرهنگی و اجتماعی و آموزشهای شهروندی در یادداشتی باعنوان:او کار خود را کرد

به بهانه تجلیل از زحمات و خدمات ماندگاراسطوره صدا و آواز وهنر ایل نامدار بختیاری ، مرحوم آبهمن علاالدین
به گواه همه دوستداران هنر و موسیقی و همه همتباران گرانمایه ام، مرحوم”استاد آ بهمن علا الدین(مسعودبختیاری ) ستاره درخشنده ی بی همتایی بود درسپهر فرهنگ ، شعر و موسیقی و ترانه های بختیاری و نسخه تجدید ناپذیری بود از همه صفات خوب ونیک یک هنرمند بی ادعا، صداقت در گفتار و کلام و زندگی بس ساده او و قلب مهربان وی موج می زد .هرچند اواز شهرت همواره گریزان بود.

درمدت عمر ارزشمند وپربرکت خود این استادگرانمایه بامهارت و زیرکی خاصی که حکایت ازهوشمندی او داشت بخوبی توانسته بود تا بدور از معادلات رایج و سودجویانه و تنها با انگیزه خدمت به زبان و فرهنگ و موسیقی فاخر و ماندگار وبااصالت بختیاری خدمت نماید و دراین راه حتی تلاش فراوان نمود تا درجهت زنده نگهداشتن نام اسطوره های تاریخی این ایل سرافرازباجدیت غیرقابل وصفی بکوشد.

ایشان با توجه به بضاعت محدودموجود زمانه خویش که آن را دراختیار داشت جدیت خودرادراین راه فراترازتصور بطورهدف دار به کاربست .

خسرو اواز ایل شرافتمند بختیاری “آبهمن علاالدین” دراین راه تلاش دیگری هم کرد که آن عبارت بوداز بازخوانی اشعارو لغات فراموش شده ای که درگویش وزبان بختیاری ، یا درحال فراموشی بود و یا درمعرض ازبین رفتن بودن پرداخت و انصافا دراین زمینه نیز خوش درخشید.

به جرائت می توان گفت که همه زحمات اودر مجموع گنجینه ای ارزشمند و سرمایه سرشاری از اندوخته های فرهنگی درهرزمانی برای اعتلای موسیقی محلی بختیاری است. و او دراین باره نیز بی همتا ودرهرزمان درخورتحسین است.
به بیانی دیگراین استاد پر آوازه باهمت و صداقت منحصر بفرد خوددراین راه پرفرازونشیب بدون وقفه طی طریق نمود و به سبب آن نوع از ارتباط صمیمانه ای که با همه اقشار مردم از دریچه هنر و خدمت که بازنموده بود همواره مورد قدردانی قرارمی گرفت و درآن جایگاه بی بدیل خودراقرارداده بود.

زندگی ساده او و کارمعلمی ایشان و بودن درمیان عموم مردم و اعتقاد او به این ویژگیها منشا خدمت شایان توجهی است که همواره باید به آن بپردازیم از این رو به شهرتی بسیاربزگ و درخورتوجه ودوراز تصور درمیان عموم مردم دست یافت.

جالبتراینکه این عامل سبب گردیدتاصدای مخملی و دلنشین او به مدد فضای مجازی و حقیقی یا توسط مشتاقان ایشان به آنسوی مرزها وحتی در میان دیگر اقوام نیز نشرداده شود.
با این توصیف به نظر می رسد وقت آن رسیده است که علاقمندان و ارادتمندان ایشان و خصوصا دلبستگان به موسیقی ماندگاربختیاری درراستای تجلیل ازمقام ارزشمنداین اسطوره بی همتا به یک جمع بندی و اتفاق نظرخاصی برای ایجادپژوهشگاهی ویژه برای استفاده موسیقی وفرهنگ دوستان بپردازند.
به عبارتی ، می توان گفت که : اوکارخودراکرد، واین ما هستیم که درمیانه این راه جا ما مانده ایم و مسولیت خطیری دراین باره داریم.و می طلبد تا هریک به سهم خود دراین زمینه کار تحقیق وپژوهش را درمورداو وآثار فاخروی و خدمت صادقانه ایشان تعریف وتبیین و بارگذاری کنیم و آن را به میراثی بی همتا برای نسل اینده تبدیل کنیم و ازآن به خوبی ودرخور نگهداری کنیم ودرراه توسعه این میراث بیش ازپیش بکوشیم.