تاریخ انتشار خبر: 22 اسفند 1401 | 13:27:48
کد خبر : 14146
اولین جلسه كمیته پیشبرد فاز پایلوت استقرار سیستم مدیریت دانش برگزار گردید

اولین جلسه کمیته پیشبرد فاز پایلوت استقرار مدیریت دانش پس از تکمیل فاز شناخت، فرهنگ‌سازی و برگزاری سمینارهای اولیه و برگزاری جلسات استخراج درخت دانش در مدیریت‌ها و شرکت‌‌های بهره‌بردار نفت و گاز تابعه با حضور مسئولین و نمایندگان منتخب مدیریت دانش مدیریت‌های ستادی و شرکت‌های بهره بردار نفت و گاز تابعه برگزار گردید

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، رئیس اداره مهندسی ساختار و بهره‌وری، ضمن تشریح  اهداف جلسه، تشریح وضعیت پیشرفت مطلوب پروژه طبق برنامه زمانبندی پیش بینی شده و نیز تشکر از استقبال و مشارکت قابل توجه همکاران در سطوح مختلف سازمان بیان نمود: بخش زیادی از مراحل آموزش، سنجش سطح بلوغ دانش سازمان و طراحی ساختار […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، رئیس اداره مهندسی ساختار و بهره‌وری، ضمن تشریح  اهداف جلسه، تشریح وضعیت پیشرفت مطلوب پروژه طبق برنامه زمانبندی پیش بینی شده و نیز تشکر از استقبال و مشارکت قابل توجه همکاران در سطوح مختلف سازمان بیان نمود: بخش زیادی از مراحل آموزش، سنجش سطح بلوغ دانش سازمان و طراحی ساختار درخت دانش، با موفقیت انجام شده و در ادامه فرآیند، انتظار می‌رود واحدهای منتخب در اجرای فاز پایلوت، همچنان در پیاده سازی موثر و کاربردی سیستم متناسب با نیاز واقعی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب مشارکت نمایند.

آبیار ضمن تشکر از تلاشهای قابل تقدیر حوزه سیستمهای مدیریتی و سایر نمایندگان معرفی شده، اظهار امیدواری کرد با نصب نرم افزار مربوطه همراه با ساختار درخت دانش طراحی شده، مستندسازی تجارب کاربردی و ارزش افزای کارکنان شاغل و بازنشسته، در راستای نیل به تعالی سازمانی با موفقیت اجرائی شود.

در ادامه رئیس بهره‌وری و سیستم‌های مدیریتی، ضمن ارائه خلاصه گزارشی از اقدامات انجام شده و فعالیت‌های باقی مانده جهت استقرار سیستم مدیریت دانش در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، بیان نمود: با توجه به بهره‌مندی سازمان از کارکنان متخصص و با تجربه، همچنین وجود اطلاعات متعدد در سازمان اميد است با مشارکت فعال کلیه نمایندگان مدیریت دانش در مدیریت‌ها و شرکت‌های بهره بردار نفت و گاز تابعه، در پیشبرد  استقرار این سیستم در فاز پایلوت، زمینه ثبت دانش ارزنده همکاران  و تسری آن در سایر مدیریتها/ادارات و شرکت‌ها فراهم شود.

جشیره نژادی عنوان نمود؛ در فاز پایلوت، تعداد  ۳۰۰ نفر از همکاران در مدیریت های فنی، تولید، تعمیر و تکمیل و خدمات فنی چاه‌ها، تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات فرآیندی، مهندسی و ساختمان، همچنین مدیریت عملیات شرکت‌های بهره‌بردار نفت و گاز بر اساس شاخص‌های مورد نظر، انتخاب و از اردیبهشت ماه  سال ۱۴۰۲ مطابق برنامه زمانبندی شده ضمن برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز،  نسبت به احصاء و ثبت دانش اقدام خواهد شد.گفتنی است مشاور استقرار پروژه ضمن ارائه گزارش جامعی از نحوه استقرار سیستم، به سوالات و ابهامات نمایندگان مدیریت دانش پاسخ داد.