تاریخ انتشار خبر: 25 بهمن 1401 | 23:23:56
کد خبر : 14002
معاون اجرایی مرکز بهداشت استان خبرداد:

اهدای ۱۰دستگاه كلریناتور به بیمارستاهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان،مهرداد شریفی معاون اجرایی مرکز بهداشت استان با بیان این خبر در این باره گفت: به منظور اطمینان از دفع بهداشتی فاضلاب بیمارستان ها لازم است پساب حاصل قبل از دفع، کلرزنی گردد. شریفی عنوان کرد: از آن جایی که انجام این مهم به صورت مستمر با دستگاه کلریناتور قابل اطمینان […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان،مهرداد شریفی معاون اجرایی مرکز بهداشت استان با بیان این خبر در این باره گفت: به منظور اطمینان از دفع بهداشتی فاضلاب بیمارستان ها لازم است پساب حاصل قبل از دفع، کلرزنی گردد.

شریفی عنوان کرد: از آن جایی که انجام این مهم به صورت مستمر با دستگاه کلریناتور قابل اطمینان تر می باشد این معاونت اقدام به اهدای ۱۰ دستگاه کلریناتور به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه اهواز که فاقد این دستگاه بوده اند، نموده است.

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان هدف اصلی از تصفیه فاضلاب بیمارستانی را بی خطرسازی آن قبل از دفع نهایی عنوان کرد و افزود:جهت جلوگیری از گسترش بیماری های عفونی و آلودگی های زیست محیطی و حفظ سلامت جامعه مدیریت تصفیه فاضلاب بیمارستانی و دفع بهداشتی آن امری ضروری است که  این معاونت ضمن انجام بازدیدهای مستمر و منظم وضعیت عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب بیمارستا ن را پایش وکنترل مینماید و اقدام اخیر این معاونت نیز در همین راستا صورت گرفته است.