تاریخ انتشار خبر: 21 مهر 1398 | 21:03:47
کد خبر : 6660
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان کرد:

انجام “کشت روی پُشته” برای حفظ مواد آلی خاک در خوزستان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اهمیت کشت روی پُشته گفت: این نوع کشت که در طرح ملی “گندم بنیان” استفاده شده است، می‌تواند به حفظ مواد آلی خاک در خوزستان کمک کند

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛محمد قاسمی‌نژادمعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اجرای طرح ملی “گندم بنیان” در خوزستان که در زمینه‌های آموزشی و ترویجی و تحقیقاتی در حال اجرا است، اظهار کرد: در این طرح، کشت گندم به صورت پایلوت با روش کشت روی پُشته بین سه تا چهار خط به فاصله ۷۵ سانتیمتر صورت گرفته است. این آرایش کشت، ۳۰ درصد صرفه‌جویی را در حجم و مدت زمان آبیاری به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه پروژه ملی گندم بنیان در سه بخش کشاورزی حفاظتی، به‌نژادی و سیستم بذر اجرا می‌شود، افزود: در کشاورزی حفاظتی عملیات خاک‌ورزی تنها در سال اول انجام می‌شود و تا پایان این طرح پنج ساله، هیچ گونه عملیات خاک‌ورزی انجام نمی‌شود. بر این اساس ۳۰ درصد بقایای خاک در مزرعه حفظ خواهد شد و این بقایا در خاک باعث ارتقای هوموس خاک، افزایش مواد آلی و در نهایت، حاصلخیزی خاک و افزایش ظرفیت و صرفه‌جویی در آب می‌شود.
ایشان با بیان اینکه در طرح ملی گندم بنیان، کشت روی پُشته بلند در راستای کشاورزی حفاظتی انجام شده است، تصریح کرد: در مناطقی از استان خوزستان که شوری، عامل محدودکننده محسوب نمی‌شود، از کشت روی پشته‌های بلند استفاده شده است و در مناطقی که لب‌شور هستند، از روش کف‌جوی استفاده شده است. همچنین در مناطقی که میزان شوری قابل تحمل باشد، کشت در دو طرف پُشته انجام خواهد شد.
محمدقاسمی‌نژادمعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان درپایان بیان کرد: در ۱۲ شهرستانی که قرار است در سال زراعی جاری طرح ملی گندم بنیان در آن‌ها انجام شود، به دلیل میزان کم شوری از روش کشت روی پُشته استفاده خواهد شد تا نقش این نوع کشت با توجه به اهمیت آن ارزیابی شود.