تاریخ انتشار خبر: 5 خرداد 1397 | 02:57:53
کد خبر : 2684

نشست نخبگان وفرهیختگان زاگرس به میزبانی بنیاد زاگرس نشینان برگزارگردید.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان شب گذشته  نشست صمیمانه جمعی ازفرهیختگان ونخبگان زاگرس به میزبانی بنیاد زاگرس نشینان درتالارلیانااهوازبرگزارگردید. دبیربنیادزاگرس نشینان هدف ازبرگزاراین نشست راهمگرایی بیشترمردمان این اقلیم جغرافیایی جهت توسعه وپیشرفت روزافزون درزمینه های مختلف این حوزه جغرافیایی بیان نمودند. سیدحمیدحسینی بااشاره باینکه این نشست ها موجب صمیمت هاوقرابت های بیشتری به فعالین زاگرس  دست […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان شب گذشته  نشست صمیمانه جمعی ازفرهیختگان ونخبگان زاگرس به میزبانی بنیاد زاگرس نشینان درتالارلیانااهوازبرگزارگردید.

دبیربنیادزاگرس نشینان هدف ازبرگزاراین نشست راهمگرایی بیشترمردمان این اقلیم جغرافیایی جهت توسعه وپیشرفت روزافزون درزمینه های مختلف این حوزه جغرافیایی بیان نمودند.

سیدحمیدحسینی بااشاره باینکه این نشست ها موجب صمیمت هاوقرابت های بیشتری به فعالین زاگرس  دست می دهدتابرای حوزه جغرافیایی واستان تصمیم گیری نمایند.

وی درپایان به برنامه های آتی زاگرس نشینان پرداختندواشاره نمودندهدف ماحفظ ارزش های جمهوری اسلامی وفرمایشات مقام معظم رهبری که اشاره به همبستگی اقوام می باشدگام برداشته ایم وامیدواریم بتوانیم دراین گامهای بلندی برای مردم وکشورعزیزمان برداریم.

 

گزارش تصویری نشست جمعی ازفعالین ونخبگان زاگرس به شرح ذیل: