تاریخ انتشار خبر: 7 تیر 1397 | 01:02:44
کد خبر : 2826
مهرداد شریفی مدیربهداشت غرب اهواز:

افزایش تعداد خانه های بهداشت حوزه غرب اهواز از ۳۸خانه به ۴۵خانه در مناطق روستایی و تعداد مجوز وردیف بهورزان از ۵۶به ۷۳مجوز با موافقت وزارتخانه

به گزارش زاگرس نشینان؛شریفی رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز با بیان این خبر تصریح کرد:  با توجه به افزایش جمعیت در کلان شهر اهواز و نیز افزایش نقاط حاشیه و تجمع جمعیت دراین مناطق،بابررسیها و نیازسنجی انجام شده انجام شده توسط مرکزبهداشت غرب اهواز  در مناطق حاشیه و روستاهای تحت پوشش و نیازمندی ساکنین به ارائه […]

به گزارش زاگرس نشینان؛شریفی رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز با بیان این خبر تصریح کرد:  با توجه به افزایش جمعیت در کلان شهر اهواز و نیز افزایش نقاط حاشیه و تجمع جمعیت دراین مناطق،بابررسیها و نیازسنجی انجام شده انجام شده توسط مرکزبهداشت غرب اهواز  در مناطق حاشیه و روستاهای تحت پوشش و نیازمندی ساکنین به ارائه خدمات نوین سلامت،درراستای خدمت رسانی و به منظور دسترسی آسان وبرقراری عدالت اجتماعی پیشنهادهایی در خصوص توسعه شبکه بهداشتی درمانی در شهرستان غرب اهوازدر بازنگری طرح توسعه شبکه توسط این مرکز انجام شد که خوشبختانه مورد موافقت وزراتخانه متبوع قرار گرفت  که  اهم آن به شرح ذیل می باشد

۱- افزایش تعداد مراکز خدمات جامع از ۱۵مرکز به ۱۹مرکز . ایجاد مراکز در مناطق کوی سیاحی – کریشان ملاشیه – انتهای پردیس و گلستان

۲- تبدیل مرکز الهایی به  درمانگاه شبانه روزی الهایی

۳- تبدیل پایگاه روستایی دغاغله به مرکز روستایی دغاغله

۴- افزایش تعداد پایگاههای سلامت در نقاط حاشیه از ۲۸پایگاه به ۳۴پایگاه

۵-افزایش تعداد خانه های بهداشت از ۳۸خانه  به ۴۵خانه در مناطق روستایی

(خانه های بهداشت کریشان علیا ،  ضمیمه ام تمیر ۲ ، جسانیه بزرگ ۲ ، چبسه کوچک ، جمهوری اسلامی . ضمیمه الباجی ۲ ، بیت فارس )

۶-افزایش تعداد مجوز وردیف بهورزان از ۵۶به  ۷۳عدد

۷- ایجاد مرکز روستایی بامدژ جعاوله

۸ – ایجاد مرکز رفرانس بیماریها در غرب اهواز  جهت پوشش دادن مناطق اهواز وحمیدیه