تاریخ انتشار خبر: 1 مرداد 1398 | 15:12:18
کد خبر : 5553
رئیس مركز بهداشت غرب اهواز:

افتتاح ۵خانه بهداشت جدید در حوزه مركزبهداشت غرب اهواز بزودی افتتاح خواهد شد.

به گزارش  خبرگزاری زاگرس نشینان  مهرداد شریفی، رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز  ازراه اندازی ۵ خانه بهداشت در حوزه این مرکز بزودی خبر داد ودر این باره اظهار داشت:خانه بهداشت های ملیحان – بیوض – قجریه یک – صفحه – حلاف (۱) به زودی پس از تجهیز کمل از نظر وسایل وامکانات و همچنین نیروی […]

به گزارش  خبرگزاری زاگرس نشینان  مهرداد شریفی، رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز  ازراه اندازی ۵ خانه بهداشت در حوزه این مرکز بزودی خبر داد ودر این باره اظهار داشت:خانه بهداشت های ملیحان – بیوض – قجریه یک – صفحه – حلاف (۱) به زودی پس از تجهیز کمل از نظر وسایل وامکانات و همچنین نیروی انسانی آموزش دیده اختصاصی  در راستای تامین حفظ وارتقاء سطح سلامت مردم مناطق روستایی در این مناطق راه اندازی میشوند.

رئیس مرکزبهداشت غرب اهواز افزود با راه اندازی این ۵ خانه بهداشت تعداد خانه های بهداشت فعال درحوزه تحت بهداشت مرکز بهداشت غرب اهواز در مناطق روستایی به ۳۴ خانه افزایش می یابد.

وی در تعریف خانه بهداشت وخدماتی که در آن ارائه میگردد بیان داشت:خانه بهداشت محیطی ترین واحد روستائی ارائه خدمت در نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور است . هر خانه بهداشت بسته به شرایط جغرافیایی- به ویژه امکانات ارتباطی و جمعیت – یک یا چند روستا را تحت پوشش خود دارد .

و خدماتی همچون: سرشماری سالانه و ثبت اطلاعات -آموزش بهداشت عمومی- تشکیل گروههای داوطلب و شوراهای محلی بهداشت – مراقبت از زنان باردار -مراقبت از کودکان ۸-۰  تنظیم خانواده- آموزش و مراقبتهای تغذیه ای- مراقبت از دانش آموزان و بهداشت مدارس- بهداشت دهان و دندان- ایمن سازی- نظارت بر موازین بهداشت حرفه ای- فعالیت بهسازی-بهداشت محیط اماکن عمومی –بازدید از منزل بیماریابی:و…..از مواردی از خدماتی هستند که توسط بهورزان در روستاها ارائه می گردد .

رئیس مرکزبهداشت غرب اهواز همچنین اظهارداشت :برای سایر روستاها ی محدوده تحت پوشش که شرایط  لحاظ خانه بهداشت را داشته باشند (بعدجمعیتی وبعد مسافت) هم پیگیری های لازم  جهت احداث خانه بهداشت در آینده  در دست اقدام می باشد