تاریخ انتشار خبر: 19 مهر 1398 | 22:56:10
کد خبر : 6628

افتتاح اولین پایگاه سلامت مركزبهداشت غرب اهواز دركانون اصلاح وتربیت اهواز

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ اولین پایگاه سلامت مرکزبهداشت غرب اهواز در کانون اصلاح وتربیت اهواز با حضور مهردادشریفی رئیس بهداشت غرب اهوازوبرخی مسئولین واحدهای ستادی غرب اهواز،نورزاده رئیس اداره بهداشت ودرمان زندان های استان،شمعونی ریاست دفتر حمایت از حقوق کوکان و بانوان دادگستری استان خوزستان و نیسی مدیر کانون اصلاح وتربیت،در کانون اصلاح تربیت […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ اولین پایگاه سلامت مرکزبهداشت غرب اهواز در کانون اصلاح وتربیت اهواز با حضور مهردادشریفی رئیس بهداشت غرب اهوازوبرخی مسئولین واحدهای ستادی غرب اهواز،نورزاده رئیس اداره بهداشت ودرمان زندان های استان،شمعونی ریاست دفتر حمایت از حقوق کوکان و بانوان دادگستری استان خوزستان و نیسی مدیر کانون اصلاح وتربیت،در کانون اصلاح تربیت اهواز  برای نخستین بار در زندانهای استان خوزستان  افتتاح و به چرخه ارائه خدمات سلامت زندان های استان پیوست .

مهرداد شریفی مرکزبهداشت غرب اهواز در مراسم افتتاح این پایگاه اظهار داشت؛ افتتاح این پایگاه در راستای تقویت همکاری بین بخشی و همچنین حفظ وارتقائ سطح سلامت مهرجویان کانون اصلاح وتربیت اهوازصورت گرفته است که در درقالب تفاهم نامه ای میان کانون اصلاح وتربیت و مرکز بهداشت غرب اهواز، برای ایجاد پایگاه ارائه خدمات سلامت در کانون صورت پذیرفته است.

  رئیس مرکزبهداشت غرب اهواز تصریح کرد:ارائه خدمات و مراقبت ها در این پایگاه سلامت به صورت نیمه وقت و به مدت دو بار در هفته در مباحث پزشکی، دندان پزشکی و دیگر خدمات سلامت در قالب تیم های متشکل از:پزشک،دندانپزشک، کارشناسان بهداشت محیط،پیشگیری ومبارزه با بیماریها،آموزش سلامت و بهداشت روان، به منظور ارائه خدمات پزشکی ودندانپزشکی، آموزش مسائل و مباحث بهداشتی، خدمات بهداشت روان و کنترل بهداشت محیط  کانون و نظارت بر تهیه وتوزیع مواد غذایی در آشپزخانه و آب شرب کانون اصلاح و تربیت فعالیت خود را شروع و کلیه مهرجویان این کانون را تحت پوشش قرار می دهد .

مهردادشریفی همچنین از دیگر دستگاههای مرتبط خواست همکاری خود را با کانون اصلاح وتربیت اهواز افزایش دهند تا مسئولین کانون بتوانند موانع ومشکلات مهرجویان را سریعتر مرتفع و با طیب خاطر بیشتر به انجام تربیت آنان بپردازند.