تاریخ انتشار خبر: 16 آذر 1396 | 01:33:12
کد خبر : 1638

اعلام رضایتمندی قائم مقام رئیس دانشگاه جندی شاپور از اقدامات وعملكرد مركزبهداشت غرب اهواز

همزمان با پایش معاونت بهداشت استان ازمرکزبهداشت غرب اهواز،دکتر رمضان احدی قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز به اتفاق دکترشکراله سلمان زاده معاون بهداشت دانشگاه ورئیس مرکز بهداشت استان ،مهندس مهردادشریفی رئیس مرکزبهداشت غرب از مراکزخدمات جامع سلامت و آزمایشگاه ازدواجی مرکزبهداشت غرب که دردست  تکمیل وآماده بهره برداری است بازدید نمود. قائم […]

همزمان با پایش معاونت بهداشت استان ازمرکزبهداشت غرب اهواز،دکتر رمضان احدی قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز به اتفاق دکترشکراله سلمان زاده معاون بهداشت دانشگاه ورئیس مرکز بهداشت استان ،مهندس مهردادشریفی رئیس مرکزبهداشت غرب از مراکزخدمات جامع سلامت و آزمایشگاه ازدواجی مرکزبهداشت غرب که دردست  تکمیل وآماده بهره برداری است بازدید نمود.

قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهوازضمن بازدید ازواحدهای مختلف آزمایشگاه وابراز رضایت مندی وخرسندی ازاقدامات انجام شده درخلال این بازدیدضمن تماس تلفنی بامسئولین خواستار تکمیل این پروژه جهت انتقال واحد مشاوره ازدواج به طبقه زیرین این آزمایشگاه شد .دکتر احدی سپس در نشست پایانی پایش مرکز بهداشت غرب که باحضور معاون بهداشت دانشگاه ،معاون فنی مرکز بهداشت استان ومدیران گروه ها وکارشناسان استانی بازدیدکننده وکارشناسان ستادی غرب درمحل سالن اجتماعات غرب تشکیل شد پس از استماع اظهارات کارشناسان استانی در خصوص پایش واحدها، ضمن ابراز خرسندی ازاقدامات انجام گرفته درحوزه غرب اهواز وتقدیروتشکرازرئیس مرکز بهداشت غرب بدلیل ارتقاء شاخص های بهداشتی درمنطقه تحت پوشش خواستارتشویق کتبی رئیس وپرسنل این مرکز ازسوی دانشگاه گردید، دکتر احدی بابیان این مطلب گفت: در شرایط کنونی گسترش اصول خدمات بهداشتی درواقع کاهش هزینه های سرسام آوردرمان است، هزینه هایی که گاها بی نتیجه و باشکست همراه می شود وی افزود صرف هزینه دربخش بهداشت وگسترش خدمات بهداشتی درواقع سرمایه گذاری است وازطرفی جلوگیری ازخرید دستگاههای گران قیمت باهزینه های بسیاربالای نگهداری جهت کارهای درمانی است. وی همچنین اظهار داشت حوزه بهداشت درواقع به عنوان حوزه آگاه سازی وپیشگیری عمل می کند وکارشناسان این حوزه ضمن تلاش های بسیار،متحمل زحمات زیادمی شوندونتیجه کارآنها نیزمیلیمتری سنجش می شود درحالی که دربخش درمان اینگونه نیست دکتراحدی افزود: وقت آن فرارسیده است که هدف گذاری های کلانی درحوزه بهداشت انجام شودچراکه حوزه بهداشت اززیرساخت های بسیارخوبی برخورداراست ونمونه آن اربعین حسینی وکاروان راهیان نور است که در قالب اردوهای مناطق جنگی صورت میگیرد که این گذر موقتی جمعیت ونیز همسایگی باکشورعراق که کشوری با شرایط خاص است سبب تقویت زیرساخت ها دراین حوزه شده است ومانیز باید جهت تکمیل آن برنامه ریزی واقدام لازم بعمل آوریم وی درپایان رضایتبخشی نتیجه این بازدید را انگیزه مناسبی جهت تداوم اینگونه بازدیدها خودبامعاون بهداشت ازحوزه بهداشت عنوان نمود وخواستارتداوم این بازدید ها شد.