تاریخ انتشار خبر: 11 مرداد 1398 | 20:03:07
کد خبر : 5684

اعتباربیست میلیاردتومانی شهرداری هفتکل وچندسوال

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ رضائیان شهردار هفتکل درجلسات همراهی با نماینده محترم اظهار داشتند که مهندس ظاهری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان اعتبار به شهرداری کمک کرده اند. این درحالیست که خود آقای ظاهری از رقم هشت ونیم میلیارد تومان سخن گفته اند. اعضا شورا نیز به طور کامل این موضوع را تکذیب می کنند. […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ رضائیان شهردار هفتکل درجلسات همراهی با نماینده محترم اظهار داشتند که مهندس ظاهری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان اعتبار به شهرداری کمک کرده اند. این درحالیست که خود آقای ظاهری از رقم هشت ونیم میلیارد تومان سخن گفته اند. اعضا شورا نیز به طور کامل این موضوع را تکذیب می کنند. برخی شهروندان نسبت به این موضوع وا‌کنش جدی دارند وخواهان شفاف سازی شهردار وشورا هستند.

جهت استحضار اهالی شریف #هفتکل
باید عرض کنیم که بودجه سالانه شهرداری باتصویب شورای شهر و پیش بینی درآمدها وهزینه ها انجام می شود وتابع ردیف های اعتباری ومنابع درآمدی اعم از عوارضات ساختمانی وسطح شهر و نقل وانتقال املاک ودرآمد کمیسیون های ماده ۱۰۰ وماده ۷۷ واجرای امانی پروژه ها ،عوارض ارزش افزوده وآلایندگی و…..است وبخشی دیگر از اعتبارات نیز حاصل تصمیمات شورای برنامه ریزی استان وشهرستان است که بر اساس شاخص های توسعه یافتگی مناطق در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ،اعتبارات حاصل از درآمد نفت واعتبارات توزیع متوازن امکانات موسوم به ماده ۱۸۰ تخصیص می یابد.که نماینده درهیچکدام از این موارد نقشی ندارد.
بخش عمده ای از هزینه آسفالت شهری نیز بهره گیری از سهمیه قیر تخصیصی اداره کل راه وشهرسازیست وبه طرح های بازآفرینی شهری وساماندهی بافت های فرسوده تعلق می گیرد که متاسفانه بنابر تصریح استاندار محترم شهرداری هفتکل دراین زمینه عملکرد ضعیفی داشته اغلب ذخیره قیر شهرداری مربوط به سالهای پیش از نمایندگی ظاهری است ودر انبارهای برخی پیمانکاران مرتبط دپو شده است.

چند سوال اساسی

۱.برآورد بودجه سالانه شهرداری حدود ۱۲ میلیارد تومان است . اگر به فرض ۸ میلیارد تومان هم نماینده محترم تزریق کرده باشد معادل ۲۰ میلیارد تومان خواهد شد.اگر حقوق پرسنل و هزینه های جاری شهرداری را ۵ میلیارد تومان برآورد کنیم دستکم باید درسال گذشته ۱۵ میلیارد تومان پروژه عمرانی و زیبا سازی در شهر اجرا می شد.آیا بازسازی نماد هفتکل و تعریض خیابان های اصلی و دروازه ورودی این قدر هزینه ی سرسام آور داشته است؟
قطعا اگر طبق اظهارات شهردار محترم پیش فرض های ما درست باشد بخش عمده ای از اعتبارات حیف ومیل شده است و دستگاه های نظارتی و دفتر فنی فرمانداری باید با قدرت ورود کنند و سوابق استعلامات مناقصه ای و صورت وضعیت پروژه ها را از نزدیک بررسی کنند و به حسابرسی سالانه شورای شهر قانع نشوند.

۲.طبق ماده ۱۰ قانون اختیارات و وظایف شوراها ، هر ۶ ماه یکبار عملکرد مالی شهرداری باید به صورت شفاف منتشر شود.چرا این اتفاق درهفتکل نمی افتد؟ آیا شورای شهر اظهارات شهردار محترم و کمک نماینده را تائید می کنند یا آن را در راستای تبلیغات زودهنگام انتخاباتی قلمداد می کنند.؟

۳.چرا با وجود این که شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی است وبا اتکا به درآمدهای خودش مدیریت می شود استقلال خود را حفظ نمی کند ودستمایه سوء استفاده های سیاسی میشود.؟
آیا ستاره بخت شهردار نیز با افول نماینده خاموش خواهد شد؟چرا ایشان پایگاه اجتماعی مطلوب خویش را به پای نماینده می ریزد؟

۴.اگر منظور شهردار محترم جذب عوارض شرکت نفت است باید بداند که این امر مسبوق به سابقه است و اتفاقا تنها دوره ای که به صورت غیر قانونی و با تصویب غیر قانونی شورا وکمیته تطبیق فرمانداری حدود یک سوم این درآمد به سایر دستگاه ها از جمله
دفتر نماینده محترم پرداخت شده است در دو سال گذشته بوده است.

امیدوارم تعامل با نماینده محترم منجر به قلب واقعیت ها نشود و هر کسی در هر مقامی قرار گرفته است تلاش های‌ دولت واعتبارات شورای برنامه ریزی و…را له یا علیه کسی مصادره ننماید./منبع :کانال هفتکلی ها

نظرات بسته شده است.