تاریخ انتشار خبر: 25 فروردین 1403 | 08:53:56
کد خبر : 15631
یادداشتی از بهزاد صالح بیگی:

استراتژی جدید آمریکا درمقابل حمله احتمالی ایران به اسرائیل چه خواهدبود؟!

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛بهزاد صالح بیگی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:استراتژی جدید آمریکا درمقابل حمله احتمالی ایران به اسرائیل چه خواهدبود؟! باتوجه به آرایش انتخاباتی جناح ها درسال میلادی جاری درآمریکابرای تصاحب کاخ سفیدوچالش شدیدبوجودآمده ازاحتمال حمله تلافی جویانه قریب الوقوع جمهوری اسلامی به منافع/سرزمین رژیم غاصب صهیونیستی باتوجه به هشدارمجدد رهبرمعظم انقلاباسلامی در […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛بهزاد صالح بیگی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:استراتژی جدید آمریکا درمقابل حمله احتمالی ایران به اسرائیل چه خواهدبود؟!

باتوجه به آرایش انتخاباتی جناح ها درسال میلادی جاری درآمریکابرای تصاحب کاخ سفیدوچالش شدیدبوجودآمده ازاحتمال حمله تلافی جویانه قریب الوقوع جمهوری اسلامی به منافع/سرزمین رژیم غاصب صهیونیستی باتوجه به هشدارمجدد رهبرمعظم انقلاباسلامی در نمازعیدسعیدفطر،یقینا دولت بایدن وجناح او دراین شرایط شکننده بیشترین هزینه را متحمل خواهندشد چراکه افزایش قیمت انرژی ونفت بدلیل هرگونه تنش جدید درمنطقه (غرب آسیا)وعبورقیمت نفت از مرز یکصد دلارمی تواندانتخابات آینده ریاست جمهور آمریکا و موقعیت دموکراتها وبایدن را بشدت به خطر اندازد.لذا بایدن بین بد و بدتر یکی را باید انتخاب کند،حمایت از رژیم صهیونیستی یاامتیازدهی به جمهوری اسلامیکه البته ازهم اکنون رایزنیهایی را باکشورهای متحدبا جمهوری اسلامی مانند چین وروسیه آغاز نموده تاشاید بتواند عصبانیتایران در اقدام نظامی برعلیه اسرائیل را کنترل نماید.و اماآنچه که بیشترمشخص است سردرگمی موجوددرانتخاب یک استراتژی ورویکرد واحد برای بایدن در این زمینه است.

نظرات بسته شده است.