تاریخ انتشار خبر: 26 دی 1397 | 23:46:52
کد خبر : 4316

ارزیابی شایستگی های حرفه ای مدیریتی در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

به گزارش زاگرس نشینان؛در مراسمی پردیس ارزیابی ، توانمندسازی مدیران کنونی و تربیت مدیران آینده در سازمان جهاد کشاورزی استان افتتاح شد. با حضور رییس نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی، رییس سازمان، مدیران کل ادارات تابعه، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها و دیگر مدیران مربوطه مراسم افتتاحیه پردیس […]

به گزارش زاگرس نشینان؛در مراسمی پردیس ارزیابی ، توانمندسازی مدیران کنونی و تربیت مدیران آینده در سازمان جهاد کشاورزی استان افتتاح شد.


با حضور رییس نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی، رییس سازمان، مدیران کل ادارات تابعه، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها و دیگر مدیران مربوطه مراسم افتتاحیه پردیس ارزیابی، توانمند سازی مدیران و تربیت مدیران آینده در سازمان برگزار شد.

رییس گروه نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم گفت: این وزارت اولین دستگاه اجرایی در کسب گواهی احراز صلاحیت شایستگی مدیران می باشد و سازمان جهاد کشاورزی خوزستان پانزدهمین استانی است که کانون ارزیابی در آن راه اندازی می شود .

ابوالقاسم ورداسبی افزود: تاکنون ۴ هزار نفر در سازمان های جهاد کشاورزی استان ها ارزیابی  و ۳۲ درصد آن ها موفق به اخذ امتیاز لازم شده اند که باید دوره های مدیریتی را طی کنند.

رییس سازمان نیز در این مراسم رویکردهای اساسی این پروژه را توانمند سازی مدیران کنونی ، شناسایی منابع انسانی واجد شرایط تصدی پست های مدیریتی، ارزیابی شایستگی های حرفه ای مدیریتی آنان و  توانمند سازی آنها برای تصدی پست های مدیریتی  و کمک به ارتقاء اثربخشی فعالیت های مدیریتی عنوان کرد.

کیخسرو چنگلوایی افزود:  گروه هدف  مدیران شامل مدیران میانی و مدیران پایه و گروه هدف مدیران آینده ، کارشناسان و کارشناسان مسئول واجد شرایط احراز می باشند.

وی مهمترین اهئاف این پروژه را ترویج و احصاء بستر استقرار شایسته سالاری در وزارت ، برخورداری از یک برنامه جامع و راهبردی برای توانمندسازی، به گزینی، توسعه و پرورش مدیران، مدون شدن تجربیات شغلی مدیران و جلوگیری از خروج این تجربیات از وزارت ، برخورداری از بانک مدیران شایسته و مستعد برای انتخاب و انتصاب های مدیریتی، شناسایی نیازهای آموزشی و سرمایه گذری هدفمند برای توانمند سازی منابع انسانی، بهبود وضعیت نظام حفظ و نگهداشت منابع انسانی و ایجاد زمینه ای مناسب برای تقویت انگیزش در منابع انسانی بیان نمود.

چنگلوایی ادامه داد: مدیریت در سازمان جهاد کشاورزی تفاوت های زیادی با سایر سازمان ها دارد از جمله اینکه این سازمان متولی تولید غذا و تأمین امنیت غذایی افراد جامعه می باشد ، مراجعه کنندگان به این سازمان نیز متفاوت هستند ، افزایش سریع جمعیت و در کنار آن نیاز به غذای بیشتر باعث می شود که مدیران این سازمان از دانش کافی و آینده نگری برخوردار باشند همچنین ظرفیت های مغفول و ناشناخته زیادی در زیربخشهای مختلف این سازمان وجود دارد که با آموزش می توان از این ظرفیت ها استفاده بهینه کرد.

در ادامه این مراسم با حضور شرکت کنندگان در این مراسم،  پردیس مدیران سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افنتاح شد.