تاریخ انتشار خبر: 25 آذر 1398 | 22:36:00
کد خبر : 7629

ادارات شهرستان اهواز تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛جمال عالمی نیسی فرمانداری اهواز اعلام کرد:با توجه به بارندگی های شدید اخیر، آبگرفتگی معابر و جلوگیری از خطرات احتمالی همه مقاطع تحصیلی، مراکز آموزش عالی، سازمان ها، بانکها و ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان اهواز به استثنای مراکز امدادی، اورژانسی و خدماتی در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۹/۲۶ تعطیل […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛جمال عالمی نیسی فرمانداری اهواز اعلام کرد:با توجه به بارندگی های شدید اخیر، آبگرفتگی معابر و جلوگیری از خطرات احتمالی همه مقاطع تحصیلی، مراکز آموزش عالی، سازمان ها، بانکها و ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان اهواز به استثنای مراکز امدادی، اورژانسی و خدماتی در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۹/۲۶ تعطیل می باشد.