تاریخ انتشار خبر: 15 اسفند 1402 | 12:36:53
کد خبر : 15506
تمدید گواهینامه های IMS نفت و گاز مارون

اختتامیه ممیزی ثبت و صدور گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، دوشنبه ۱۴ اسفند برگزار و صلاحیت این شرکت برای تمدید گواهینامه ها توسط ممیز خارجی(SGS) تائید شد

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، مدیرعامل این شرکت ضمن تقدیر از کلیه کارکنان شرکت به خاطر پیاده سازی و رعایت الزامات مندرج در استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه گفت: خوشبختانه کلیه اهداف در چارچوب خط مشی سازمان تحقق یافته اند و افزون بر این، با جاری سازی دستورالعمل های مرتبط با هر یک از فعالیت های […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، مدیرعامل این شرکت ضمن تقدیر از کلیه کارکنان شرکت به خاطر پیاده سازی و رعایت الزامات مندرج در استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه گفت: خوشبختانه کلیه اهداف در چارچوب خط مشی سازمان تحقق یافته اند و افزون بر این، با جاری سازی دستورالعمل های مرتبط با هر یک از فعالیت های شرکت، توانستیم به بهترین نحو بهبود مداوم را در تمامی عرصه ها ایجاد نمائیم که مایه خرسندی است.

قباد ناصری افزود: فرآیند تولید، پیچیده اما نظام مند است که بدون استقرار استانداردهای مربوط به ایمنی، محیط زیست، کیفیت و انرژی، در عرصه های اقتصادی و صنعتی ناکارآمد عمل خواهد کرد و سایر ذینفعان به ویژه همجواران تاسیسات را در معرض انواع ریسک ها قرار می دهد؛ علیرغم اخذ تائید از ممیز محترم، ما باید به سوی تقویت بیشتر زیرساخت ها و ارتقاء سطح تسری سیستم مدیریت یکپارچه در سازمان گام برداریم.

وی همچنین از کارگروه سیستم ها و بهره وری شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون و تیم ممیزی شرکت SGS تقدیر کرد.

تیم ممیزی SGS، تعهد و نگاه رو به جلو سازمان، عملکرد ایده آل شرکت در بخش چاه های ترمیمی، ساخت تفکیک گر سیار نفت(MOS) و نمک گیر برقی، بازسازی ناوگان آتش نشانی و تجهیز شرکت به آمبولانس های کارآمد، شناسایی دانش سازمانی، تامین تجهیزات پیشرفته در بخش های ایمنی و بهداشت و صداقت کارکنان  شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون را از اهم نکات مثبت شناسایی شده در این ممیزی سه روزه برشمرد.

شایان ذکر است، شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون گواهینامه های الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه و کالیبراسیون(ISO/IEC17025:2017)، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISO/IEC27001:2022)، سیستم مدیریت انرژی(ISO 50001:2018)، سیستم مدیریت محیط زیست(ISO 14001:2015)، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای(ISO 45001:2018) و سیستم مدیریت کیفیت(ISO 9001:2015) را اخذ نموده است که در این ممیزی گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، سیستم مدیریت محیط زیست و سیستم مدیریت کیفیت برای این شرکت تمدید شدند.