تاریخ انتشار خبر: 4 بهمن 1398 | 21:49:57
کد خبر : 8222
یادداشتی از محمدسلطانی علاسوند:

آیا ما حق داریم که درمورد اشرافیت حاکم بر زندگی مسئولین وفرزندانشان که درخصوصی ترین اتفاقات زندگیشان صورت میگیرد دخالت کنیم ونظردهیم؟

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛محمدعلاسوند فعال سیاسی اجتماعی خوزستان در یادداشتی باعنوان:آیا ما حق داریم که درمورد اشرافیت حاکم بر زندگی مسئولین وفرزندانشان که درخصوصی ترین اتفاقات زندگیشان صورت میگیرد دخالت کنیم ونظردهیم؟ بارها وبارها این جمله را شنیده اید که میگویند قضاوت نکنید ، وارد حریم خصوصی دیگران نشوید ،تجسس نکنید، اما سوال اینجاست […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛محمدعلاسوند فعال سیاسی اجتماعی خوزستان در یادداشتی باعنوان:آیا ما حق داریم که درمورد اشرافیت حاکم بر زندگی مسئولین وفرزندانشان که درخصوصی ترین اتفاقات زندگیشان صورت میگیرد دخالت کنیم ونظردهیم؟

بارها وبارها این جمله را شنیده اید که میگویند قضاوت نکنید ، وارد حریم خصوصی دیگران نشوید ،تجسس نکنید، اما سوال اینجاست آیا باید کاملا به آن عمل کرد یا تا کجا حق داریم که به آن عمل نکنیم؟؟
بدون شک شکل وشمایل ونوع زندگی آدم های معروف و مشهور اعم از بازیگر، ورزشکار،سیاستمدار وکلا آدمهایی که به گونه ای در صدر خبرها هستند برای مردم جذاب ویکی از سرگرمی هایشان محسوب میشود اما وقتی امروز با کمی دقت به زندگی خودمان واطرافیانمان نگاه میکنیم تغییرات بسیاری نسبت به حتی سالهای پیش نزدیک می بینیم یعنی روند تغییرات به سرعت در حال وقوع است و ما بدون اینکه شاید متوجه ویا حتی عمدی داشته باشیم روزبه روز بیشتر شبیه هم میشیم و اصولا چیز متفاوتی وجود ندارد، اینکه این اتفاق مثبت یا منفی است نه به بحث ما ربط دارد و نه اینکه برمبنای آزادی وحق انتخاب ما کاره ای هستیم که بخواهیم نظر بدهیم،اما آیا باتوجه به اخباری که ازسبک زندگی فرزندان یا به اصطلاح آقازاده های کاخ نشین بلاد کفر به گوش میرسد باز هم میتوانیم بگوییم که راه زندگی فرزندان با پدر ومادر خود میتواند کاملا جدا وحتی مغایر هم باشد؟
آیا ما حق داریم که درمورد اشرافیت حاکم بر زندگی مسئولین وفرزندانشان که درخصوصی ترین اتفاقات زندگیشان صورت میگیرد دخالت کنیم ونظردهیم؟ آیا حق داریم درباره فلان بازیگر که در فیلم های ارزشی، دارای بیا وبرو و میلیون ها درامد از تبلیغات وسایر وابستگی ها می شودنظر بدهیم ویا حتی عصبانی بشویم؟؟ مگر نمی گوییم که گناه وعمل پدر را به پای فرزند نمی نویسند پس چگونه است که حق خودمان میدانیم ناراحت وطلبکار باشیم درواقع درشرایط عادی این یک تضاد محسوب میشود اما طبیعتا وضعیت ما عادی نیست وهمین موضوع باعث شده ما دیگر نتوانیم حد ومرزی برای دخالت،قضاوت،حق انتخاب، زندگی خصوصی خودمان ودیگران تعیین کنیم یعنی اصلا ندانیم کدام بد است کدام خوب یا اخلاقیات این وسط چه نقشی دارد؟!!! .
یا جواب آن است جواب سوالهای خودمان را میتوانیم در همین ویدئو کوتاه بیابیم
اما تصاویر و نوشته ها و مسائل تا جایی خصوصی است که خصوصی بماند.
وقتی فلان سلبریتی یا آقازاده تصاویر خود را به نمایش همگانی میگذارد یعنی دیگر خصدصی نیست و میشود آنرا نقد کرد وقتی آقازاده ایی با پولی از بیت المال جولان میدهد بورسیه ها را درو میکند دانشگاهای دولتی را با پارتی بازی پر میکند دیگر مسئله خصوصی نخواهد بود وعمومی است.