تاریخ انتشار خبر: 13 اردیبهشت 1402 | 23:51:19
کد خبر : 14361
چالش‌های آب، از فرسودگی تاسیسات تا کمبود مخازن؛

آنچه شهر اهواز را در خطر بی‌آبی ۱۵ روزه قرار می‌دهد

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛مجری طرح‌های آبرسانی اهواز و شهرهای تابعه شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: تاکنون از مجموع تعهدات سازمان آب و برق خوزستان از محل تخصیص طرح آب غدیر حداکثر ۴.۵ مترمکعب بر ثانیه از این طرح به آبفا اهواز تحویل داده می‌شود که ۳.۵ مترمکعب بر ثانیه از این میزان سهم […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛مجری طرح‌های آبرسانی اهواز و شهرهای تابعه شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: تاکنون از مجموع تعهدات سازمان آب و برق خوزستان از محل تخصیص طرح آب غدیر حداکثر ۴.۵ مترمکعب بر ثانیه از این طرح به آبفا اهواز تحویل داده می‌شود که ۳.۵ مترمکعب بر ثانیه از این میزان سهم تصفیه‌خانه کیان‌آباد و حدود ۰.۸ مترمکعب بر ثانیه سهم تصفیه‌خانه ملی راه است بنابراین از ۱۲ مترمکعب بر ثانیه که قرار بود اجرا شود، نه تنها رشته خط دوم اجرا نشده بلکه در رشته خط اول نیز دبی اسمی محقق نشده است.

کریمی بیان کرد: جنس دغدغه شرکت آب و فاضلاب با جنس دغدغه متولیان تامین آب، زمین تا آسمان متفاوت است زیرا فشارها متفاوت است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر برای برون‌رفت از بخشی از مشکلات آب اهواز، بازسازی تصفیه‌خانه شماره ۲ آب اهواز از ۴.۵ مترمکعب بر ثانیه به ۵.۸ مترمکعب بر ثانیه در حال اجرا است. ارتقای تصفیه‌خانه اضطراری کوت عبدالله که در حال کار کردن است نیز در دستور کار است.

مجری طرح‌های آبرسانی اهواز و شهرهای تابعه شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: با توجه به اینکه عمده چالش‌های آب در غرب اهواز است تصمیم گرفته شد، یک خط تامین ۱۴۰۰ میلیمتر نیز برای غرب اهواز احداث شود و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و توافق با سازمان آب و برق، این بخش تقویت شود.

وی عنوان کرد: حدود و ثغور طرح جامع اهواز در برخی نقاط تعیین تکلیف نشده یا در برخی نقاط، ضمانت اجرایی برای این حدود و ثغور وجود ندارد که این مساله موجب شده است طرح‌های توسعه، زیرساختی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی با چالش جدی مواجه شود که در این خصوص مسئول صیانت از حدود شهر، شهرداری است.

کریمی با اشاره به تامین آب مورد نیاز صنایع از رودخانه‌ها و جدا نبودن آب مصرفی صنایع از شبکه آب شرب گفت: تا وقتی صنایع تخصیص‌های خوبی از رودخانه دریافت می‌کنند دلیلی نمی‌بینند که از بازچرخانی استفاده کند؛ باید یکی از موارد مطالبه عمومی این باشد که وزارت نیرو تخصیص آب به صنایع را قطع کند تا مجبور شوند آب مورد نیاز خود را از طریق بازچرخانی یا از طریق خرید فاضلاب تصفیه شده، تامین کنند.

وی با بیان اینکه باید خروجی این نشست صدور یک بیانیه و پشتیبانی و ایستادگی انجمن‌ها و NGOها از آن باشد، گفت: تعیین تکلیف سریع حدود طرح تفصیلی شهر همراه تضامین اجرایی آن، تمرکز بر برنامه‌های پنج ساله و جلوگیری از سوگیری‌های دفعتی در برنامه‌های پنج ساله در راستای ایجاد متوازن زیرساخت‌ها، قطع تخصیص‌های خوب آب از رودخانه به صنایع و لزوم تامین آب مورد نیاز خود از طریق بازچرخانی برخی از مواردی هستند که باید در این بیانیه آورده شود تا به مطالبه عمومی تبدیل و پیگیری شوند.