تاریخ انتشار خبر: 5 مرداد 1402 | 00:20:49
کد خبر : 14618
رئیس روابط عمومی شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب:

آموزشگاه فنی و حرفه ای از عناصر مهم هویتی ماست

نشست هم اندیشی پیرامون تمهید اولین همایش دانش آموختگان صنعت نفت (در هنرستان شهید سبزی زاده و آموزشگاه فنی و حرفه ای) با هدف ایجاد امکان بازروایی اهمیت و تأثیرگذاری این مجموعه آموزشی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، در این جلسه که به میزبانی اداره برنامه ریزی و توسعه آموزش های علمی و کاربردی برگزار شد، رئیس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، رئیس برنامه ریزی و توسعه آموزش های علمی و کاربردی، رئیس مجموعه فرهنگی ورزشی شهرک نفت (نماینده مدیريت عملیات غیرصنعتی)، کارشناس پیگیری امور موزه های روابط عمومی و تعدادی از اعضای کانون دانش آموختگان آموزشگاه فنی و حرفه ای صنعت نفت حضور يافتند.

سعید آتشبار رئیس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، در ابتدای این نشست ضمن استقبال از برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی اظهار کرد: این پدیده جریان ساز جزو ذخایر و گنجینه های سازمان بوده لذا شایسته است با بازخوانی و بازروایی این میراث فرهنگی، تاریخی و انسانی از فراموشی آن در پیچ و خم مسائل و موضوعات جاری، پیشگیری به عمل آید.

وی با تبیین نقش و اهمیت مجموعه آموزشگاه فنی و حرفه ای در تربیت نسلی از نیروی انسانی توانمند و کارآمد در صنعت نفت، افزود: جمع کثیری از متخصصان مجرب صنعت نفت، با اتکا بر خاطرات و زیست تاریخی، فنی و فرهنگی خود، پیوندهای عمیق و ناگسستنی با این هنرستان دارند؛ به همین سبب آموزشگاه و هنرستان فنی و حرفه ایی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از عناصر مهم هویتی ما قلمداد می گردد، لذا می بایست تلاش کنیم این میراث ارزشمند به نسل های جدید منتقل شود.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب افزود: یکی از چالش ها و مسائل مهم جامعه امروز ما شکاف و یا حتی انقطاع میان نسل هاست و چنین رویدادهایی با هدف ایجاد پیوند نسلی و بازخوانی داشته های تاریخی همچنین تکریم میراث داران تربیت نیروی انسانی در صنعت نفت، می تواند دستاویزی باشد که به واسطه آن شکاف مذکور به حداقل ممکن رسانده شود.

در ادامه این نشست رئیس برنامه ریزی و توسعه آموزش های علمی و کاربردی و ديگر شرکت کنندگان ضمن بیان دیدگاه های خود در خصوص مواردی از قبیل: ایجاد کارگروه مشخص و برنامه ریزی جهت برگزاری شکوهمند این همایش به تبادل نظر پرداختند.

در پایان این نشست تورج هرمزی رئیس برنامه ریزی و توسعه آموزش های علمی و کاربردی و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج منابع انسانی بر زنده بودن این میراث ارزشمند و توجه به نقش آفرینی تاریخی آن و نیز هم اندیشی برای بازیابی اثربخشی هنرستان و آموزشگاه تاکید داشت