تاریخ انتشار خبر: 28 فروردین 1400 | 21:15:33
کد خبر : 10027
یادداشتی از سیدحمیدحسینی:

آقای نمکی آیا امروز ۲۸ فروردین ماه آمار مرگ ۳۱۹نفر عزیز ایرانی را دیدید؟

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیدحمیدحسینی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان: آقای نمکی آیا امروز ۲۸ فروردین ماه آمار مرگ ۳۱۹نفر عزیز ایرانی را دیدید؟ آیا شما بابت این مرگ روزافزون احساس تکلیف نمی کنید؟ آیا شما می دانید وزیر بهداشت این کشور هستید؟؟؟؟؟؟؟یا هنوز باور نمی کنیدشما وزیر بهداشت این کشور شده اید چون ماهم […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیدحمیدحسینی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان: آقای نمکی
آیا امروز ۲۸ فروردین ماه آمار مرگ ۳۱۹نفر عزیز ایرانی را دیدید؟

آیا شما بابت این مرگ روزافزون احساس تکلیف نمی کنید؟
آیا شما می دانید وزیر بهداشت این کشور هستید؟؟؟؟؟؟؟یا هنوز باور نمی کنیدشما وزیر بهداشت این کشور شده اید چون ماهم متاسفانه هنوز باورمان نشده شخصی مثل شما وزیر بهداشت کشور ایران اسلامی و تمدن چندین هزارساله شده !!!وباتیم بسیار ضعیف تر از خود بهداشت ودرمان کشور را در دست گرفته است؟
برادرعزیز
چرا سعی دارید خود را پشت مقام معظم رهبری پنهان کنید؟وصله هایی چون شما به این بزرگمرد نمی چسبد؟

اگرشما توفیق کنترل کرونا را داشتیدالان با رییس جمهورتان مشغول طراحی مدال افتخاری نظیرمدال افتخاربرجام بودید؟

راستی یک سوال چرا ماههای اول وزارت ذوب در ولایت نبودید؟وذوب در جناب اقای نوبخت و روحانی بودید؟ آیا وضعیت فعلی اقتصاد ،معیشت و سلامت مردم نتیحه مدیریت شما و رئیستان نوبخت و رئیس ایشان روحانی نیست ؟؟؟؟

یک صندلی ارزش تملق کاذب و خراب کردن دنیا وآخرت را ندارد؟

آقای دکتر نمکی

شما بسان ناخدایی هستیدکه کشتی را به طوفان سپردید؟از کشتی خارج شو تا اهل فن بداد این مردم برسند،دروجدان خود می دانیدکه قاضی زاده هاشمی راست می گفت که اگر آن مرد بود مسئله کاملا برعکس می شد .شما و نوبخت بهترین وزیر این دولت را برکنار کردید تا همه چیز در دستتان باشد.برادرانه می گویم با شما واین تیم راه به جایی نمی برید
راستی فرمودید به جگر گوشه خود واکسن زدید که احتمال گرفتن و یا مرگ ناشی از تزریق این واکسن بسیا بسیار پائین است .آیا این مردم که مثل برگ خزان می ریزند جگر گوشه کسی نیستند. شما سیاست زده شده اید و فقط می خواهید بگوئید پیروز خواهم شد .

حب الدنیا راس کل خطیئه این حدیث مصداق شما وتیم تان هست.

آقای نمکی

لطفا چندرنگی را کنار بگذارید شما،روحانی و نوبخت مجموعا بدهکار مردم و بایستی پاسخگوی مردم باشیددرهمان ارودگاهی که هستید باقی بمانید…
مطمئن باشید مردم و نظام می دانند که سیاسی کاری می کنید که ناشایستی شما فراموش شود ولی پاسخگویی شرط اول و آخر است
پاسخگو باشید آدرس غلط ندهید همه آنها که در وزیر شدن شما شریک بودند و معاون شما ماندند و شدند پشیمان شده اند