تاریخ انتشار خبر: 4 مهر 1397 | 21:36:55
کد خبر : 3603

آقایان نماینده گان محترم خوزستان و بخصوص اهواز، باید به شما دست مریزاد گفت؟ بروید از دکترفردین فرمندنماینده مردم میانه تشکر کنید.

زاگرس نشینان-بجاي مسايل حاشيه اي و شبه نژاد پرستي به فكر اهواز باشيم اگر بجای مسایل نژادی پرستانه در این چند دهه، به مسایل فقر و بیچاره گی مردم خوزستان می پرداختیم، بدون شک امروز، شاید فقیر، بیکار در این استان زرخیر کمتر دیده می شد. آقایان نماینده گان محترم خوزستان و بخصوص اهواز، باید […]

زاگرس نشینان-بجاي مسايل حاشيه اي و شبه نژاد پرستي به فكر اهواز باشيم
اگر بجای مسایل نژادی پرستانه در این چند دهه، به مسایل فقر و بیچاره گی مردم خوزستان می پرداختیم، بدون شک امروز، شاید فقیر، بیکار در این استان زرخیر کمتر دیده می شد.

آقایان نماینده گان محترم خوزستان و بخصوص اهواز، باید به شما دست مریزاد گفت؟
بروید از دکترفردین فرمند نماینده مردم  میانه تشکر کنید.

یاد بگیرید بجای متهم کردن مردم اهواز و خوزستان، به وضعیت اسفبار زندگی مردم نگاه کنید.

ما در کدام جغرافیای جهان زندگی می کنیم؟

این نژادپرستی شوینستی را تا کی باید ادامه داد؟

نمایندگان ما کم کارند، فرقی نمی کند بختیاری باشند یا عرب یا دزفولی و شوشتری و بهبهانی وووو ما در خوزستان که یک قوم نداریم. جمعي متحد و مظلوم و محروم از اقوام هستيم.

با کدام بینشی خود را مظلوم تر یا برتر می دانید؟

گمان نمی کنید فرعون هايي که این صفحات شطرنج را چیدمان کرده اند، مرگشان را با دست های اتحاد خودمان رقم بزنیم؟

من به عنوان كسي كه فعاليت مستمر در گروهاي اجتماعي و فعاليت هاي اجتماعي دارم مي بينم فلان کس مدیران بختیاری را نشانه رفته است، دست در دماغ می کنند انتقاد می کند سپس فارس ها، به مقابله به مثل دست می زنند. این تسلسل چقدر به کتاب صد سال تنهایي مارکز نزدیک است.از نظر زندگی هم ما شبیه همان ها هستیم؛ جهان سوم هستیم که با ادای روشنفکری و قیافه های روشنفکر موابانه حرف های نژاد پرستانه می زنیم.يا زندگي مدرن با تفكر سنتي

اتفاق و حادثه تروریستی روز شنبه، آنچنان که از اسمش پیداست تروریستی بود.هیچ کسی بجز مردم خوزستان و بخصوص اهواز لطمه ندید.

اما اگر آسیب شناسی می کنید، مسئولین را مورد نقد قرار دهید، بدون رنگ و نژاد.

مگر فرقی هم دارد؟

تاسف بار است، در این قرن، پس از ۴ دهه انقلاب مستضعفین، شیخ و شاه و خان برگشت. برای من یکی تاسف بار است، که بخواهم به دوست ترک و عرب و بختیاری و یا دزفولی و دیگران نکته بیندازم.

ما در سفره فقیرانه خوزستان نشسته ایم، که نمایندگان و مدیران ما ناتوانی خود را در شارج کرد مسایل قومی پوشش می دهند.