تاریخ انتشار خبر: 10 تیر 1397 | 07:31:52
کد خبر : 2852
یادداشتی ازایوب بختیاری(شهرونددرجه۲)

آقاي رییس جمهور! هنوز دیر نشده،به خرمشهر بیا

زاگرس نشینان-فرداست که دوستان بنویسند: خلق عرب نفوذ کرده و باید برای نجات ایران سرکوبشان كرد.فرداست که کیهان تیتر بزند جاسوس های اسرائيل وعربستان در اعتراضات نقش دارند. آقاي رییس جمهور! شما خودت امنیتی بوده اي.می دانی شهری که هفتاد درصدش عرب بوده،سی روز مقابل عراق مقاومت کرده،نمی تواند جبهه ي خلقی در آن نفوذداشته […]

زاگرس نشینان-فرداست که دوستان بنویسند:
خلق عرب نفوذ کرده و باید برای نجات ایران سرکوبشان كرد.فرداست که کیهان تیتر بزند جاسوس های اسرائيل وعربستان در اعتراضات نقش دارند.
آقاي رییس جمهور!
شما خودت امنیتی بوده اي.می دانی شهری که هفتاد درصدش عرب بوده،سی روز مقابل عراق مقاومت کرده،نمی تواند جبهه ي خلقی در آن نفوذداشته باشد.
آن چند انفجار واعتراض ٥٧ تا ٥٩ هم گروهک ها اگر سند است که در همه ی ایران شد،باورکن،اگرباوری به ایران نبود و خلق نفوذی داشت،خرمشهری ها خانه به خانه نمی جنگیدند.بیا دواي دردشان باش و بگو،هيچ عربستانيِ وهابی نمی تواند برای اعتراضات خرمشهر نقشه بکشد.چرا که عرب شیعه می داند برای وهابی شیعه،شیعه است.عرب وغیر عرب ندارد.
اقای رییس جمهور نترس!
آنها مردمِ تو،پشتوانه تو هستند.به خرمشهر بیا،با لباس جنگت.مقابلشان بايست.بگذار عکس تمام چهار فرمانده خرمشهر پشت سرت باشد که سه تاشان عرب بودند و دولت مرکزی فقط از جهان آراي شریف گفت.به اندازه ی جهان آراي بزرگوار،احترام به آنها بگذار؛این گونه است که روح جهان آرا شادمی شود و با معذرت خواهی شما،برای تبعیض دولت مرکزی که حتی در نام ومقام شهدا هم تبعيض قائل ميشود،دل مردمی که قرار است تهمت بخورند را به دست بياور.
نماینده مردم!
رییس جمهور منتخب من!
بایست تا شرافتشان را مثل امیر کبیر ببینی.
اجازه ي به وجود آمدن بحث عرب و غير عرب را نده.نگذار حقیران از قدرت سواستفاده کنند.بایست و از انتقال کارخانه ي فولاد از مرز آب شور و شیرین خرمشهر به کویر معذرت بخواه.از توسعه ندادن وبازسازی که بعضی دوستان تا سالها خرمشهر را موزه جنگ می خواستند،از نبود اجازه ي سرمایه گذاری.زیرا باور داشتند امکان دارد عراق دوباره حمله کند.و بعد دوباره خط قرمز سرمایه گذاری تفریحی به بهانه ي حرمت خون شهدا؛بیا از خون شهدا که به بهانه ي حرمتشان،بودجه های خرمشهر را گم کردند ویا بردند ویا منتقل کردند و يا ننوشتند معذرت بخواه.
بیا و بلند بگو معذرت می خواهم.برای این بهانه ها مگرنه اصفهان هم شهید بسیار داده،تفریح توریست خارجی در اصفهان مدفن شهدا با خرمشهر شهر شهدا فرقی ندارد.اینجا ایران است میدان نقش جهان ولب کارون ندارد.اگر آن رواست،این هم رواست.من از شهری که کارون داشت وزیبایی و نفت برای برگرداندنش به دوره ي قبل از ناصری شرمنده ام.براي فراری دادن پولدار های کشتی دارش و از دست رفتن فرصت هاي شغلي براي مردمش.اگر حتی بندر هم درست فعال می شد کارگران کشتی داران خرمشهری جای هندی ها در دبی و عمان خرمشهری ها بودند در بندر خرمشهر. معذرت بخواه که به تقاضاشان توجهی نشد و کارون لایروبی نگردید؛تا بزرگترین بندر خاورمیانه درقبل از جنگ بندرش جک کشتی داران بشود.بعد از جنگ
مقابلشان تعظیم کن نگذار تهمت بخورند ویا سرکوب بشوند.
قسم به شرافت دین ات ودین ام،
از شهری که بعداز جنگ توریستش را گرفتند
کارونش را گرفتند،
کارخانه فولادش رابردند وحتی تصفیه خانه ي فرمایشی بعداز جنگ را،
آب شُربش را از لوله های انگلیسی دوره ي رضا شاه عبور دادند و به خانه ها همراه عفونت و بوي بد وقارچ به مردم رساندند،
معذرت بخواه و بگو ببخشید که دولت مرکزی بعداز جنگ توجیهی براي تعویض لوله های فرسوده ی انتقال آب نداشت.
شرمنده ام که در عین بی کاری نیروی بومي،غیربومی آوردندبرای پالایشگاه،وگفتند ایران برای همه ی ایرانیان از مردم بی دفاعت با زبانِ خودت دفاع کن.
و بگو ببخشید که شعار ایران برای همه ی ایرانیان رعایت نشد.
آقاي روحانی به گزارش های مغرضانه توجه نکن.به حرف استاندارت توجه نکن.خودت با پاهای خودت به میان مردم واقعی بیا.حتی سیلی بخور.بگذار آرام بشوند
از بی هوایی،بی آبي.بی کاری.نگذار جنگ عرب وغیر براه بیندازند.این مردم سالها حرمتِ يكديگر را نگهداشته اند.
بیا وبگو :شما کنار هم زندگی می کردید از وقتی که ما درباره ی رابطه های شما خواستیم تصمیم بگیریم،جنگ قومیتی شد.عرب و غيرِ عرب شد.برای دخالت در زيست چندین قرنتان.شما که حتی در دوره ي قبل از نفت و حتا قبل از جنگ یک جنگ ایلی و عشيره اي نداشته ايد؛حتما حالا که در دوره ي شهرنشینی وقتی که اکثرا این چهل سال استاندرانتان از فلات مرکزی بودند و ما شاهد جنگ قومیتی هستیم پس بعداز جنگ؛احتمالا اشکال از ماست!نه حتما از اشتباه ماست!من عذر خواهم!
خرمشهر تنهاست آقاي رییس جمهور،بیا به خونين شهر كه چشم انتظار توست.
تمام گزارش ها را نخوانده پاره کن،سینه به سینه بیا از مردم گزارش بگیر.صدای مردم بی دفاعت باش.
يا علي،مردی که مثل خرمشهر تنهایی را می فهمد

ایوب بختیاری
شهروند درجه دو