تاریخ انتشار خبر: 26 دی 1398 | 16:37:06
کد خبر : 8129
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان خبرداد:

آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه گذاری فاضلاب در آبادان

حقیقی پور از آغاز عملیات اجرایی پروژه شبکه گذاری فاضلاب در آبادان خبر داد و گفت: كلنگ زنی شبكه جمع آوری فاضلاب بخشی از مناطق شهر آبادان به طول ۳۰ كيلومتر انجام شد.

 به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛صادق حقیقی پورمدیرعامل شرکت آب وفاضلاب خوزستاندر حاشیه کلنگ زنی عملیات اجرایی پروژه شبکه گذاری فاضلاب آبادان اظهار کرد: كلنگ زنی شبكه جمع آوری فاضلاب بخشی از مناطق فيه، سليچ شرقی، كوی ولی بهار (هزاری ها) و احداث ايستگاه پمپاژ شهر آبادان به طول ۳۰ كيلومتر انجام شد.

 وی  با بیان اینکه اين پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۰ ميليارد تومان و در مدت زمان ۱۸ ماه اجرایی می شود افزود: طول اين پروژه ۳۰ كيلومتر است كه ۱۳ كيلومتر آن شبكه اصلی فاضلاب است و در ۱۷ كيلومتر نیز شبكه فرعی اجرا می شود.

 ایشان  به اهداف اجرایی اين پروژه اشاره کرد و اذعان داشت: اين پروژه با هدف ارتقای سطح بهداشتی و جمع آوری فاضلاب در مناطق مذكور اجرا می شود.

 حقیقی پور با اشاره به اینکه در اين پروژه حدود ۲ هزار اشتراک فاضلاب برای مشترکین اجرا می شود ابراز کزد: جمعيت تحت پوشش اين طرح بالغ بر ۱۰ هزار نفر است.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب خوزستان  کل شبکه فاضلاب آبادان را قبل از آغاز جنگ تحمیلی ۱۴۵ کیلومتر شبکه شرکتی و ۱۴۵ کیلومتر شبکه شهری عنوان کرد و گفت: از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۲ با اجرای پروژه های فاضلاب ۴۳۳ کیلومتر به شبکه فاضلاب آبادان اضافه شده است.